Bà Trần Thị Thu Thanh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Xuân Anh

Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thủy

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Bà Đinh Thị Ngọc Châm

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Ông Lê Huy

Phó Giám đốc khối

Ngân hàng Đầu tư

Quá trình công tác

Bà Thanh đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Chứng khoán, trong đó có 10 năm gắn bó với BSC. Bà Thanh đã trải qua nhiều chức danh quan trọng trong các chi nhánh của BIDV và BSC tại các bộ phận Thẩm định Dư án, Quản lý Tín dựng, Đầu tư…

Bà Thanh đã tham gia và chỉ đạo trực tiếp nhiều dự án tư vấn tài chính trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau như Tư vấn phát hành trái phiếu cho Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị - HUD (2009 và 2012), Tư vấn phát hành trái phiếu cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai (2012), Tư vấn IPO và niêm yết chào bán chứng khoán cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (2011 – 2012), Tư vấn Xác định giá trị doanh nghiệp cho Tổng Công ty xây dựng Hà Nội – Hancorp (2010), Thẩm định dự án đầu tư Toà nhà Vincom (2008), Thẩm định dự án Công ty TNHH Bitexco (2008)... Bà Thanh là cử nhân Tài chính tín dụng, Học viện Ngân hàng và đã được đào tạo tại Nhật về Tư vấn tài chính doanh nghiệp và M&A tại Học viện Công nghệ Châu Á.