Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 618.666 29,00% 08/11/2021
CTCP Cao su Hòa Bình 266.666 12,50% 08/11/2021
Lê Thị Phương Loan 124.666 5,84% 08/11/2021
Lê Văn Liêm 64.700 3,03% 07/12/2021
Hồ Văn Nhã Tổng giám đốc 35.600 1,67% 30/06/2022
Phạm Thị Minh Dung 28.000 1,31% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thảo Trưởng ban kiếm soát 22.933 1,08% 30/06/2022
Lê Thị Ích 17.333 0,81% 30/06/2022
Hoàng Trọng Việt Hùng 15.400 0,96% 31/12/2019
Trần Thúy Nga 13.333 0,63% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thạnh 10.000 0,47% 31/12/2021
Nguyễn Duy Văn Thành viên HĐQT 7.066 0,33% 30/06/2022
Lê Cao Sơn Thành viên HĐQT 6.472 0,30% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Hùng Thành viên Ban kiểm soát 4.000 0,19% 30/06/2022
Hoàng Trọng Phước Khánh Thành viên HĐQT 2.933 0,14% 30/06/2022
Đặng Hoàng Lâm Phó Giám đốc 2.928 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Chí Hiếu 2.542 0,12% 31/12/2021
Nguyễn Văn Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 30/11/2016
Đỗ Tiến Cung 0 0,00% 30/11/2016