Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 3.298.000 40,72% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ma San 2.659.217 32,83% 31/12/2020
Nichirei Foods INC 1.539.000 7,45% 31/12/2020
Diệp Nam Hải Tổng giám đốc 16.000 0,20% 30/06/2022
Dương Văn Hùng 10.600 0,13% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vịnh 6.665 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên HĐQT 4.000 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc Kế toán trưởng 3.000 0,04% 30/06/2022
Hồ Ngọc Hương Phó Tổng giám đốc 2.300 0,03% 30/06/2022
Lưu Thanh Danh 0 0,00% 02/10/2022
Đỗ Thị Hoàng Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Masamichi Muto 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Thế Toàn Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 02/10/2022
Trần Phương Bắc Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Thân Ngọc Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Huỳnh An Trung Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Duyên Hạnh 0 0,00% 02/10/2022
Võ Văn Đầy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Văn Tranh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022
Toshikata Yokoyama 0 0,00% 02/10/2022