Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Ngọc Khanh 3.735.014 31,14% 11/10/2021
CTCP Tập đoàn T&T 3.434.264 28,63% 11/10/2021
Đỗ Ngọc Bính 2.261.056 18,85% 11/10/2021
Vũ Xuân Dương Phó Giám đốc 13.900 0,12% 16/12/2021
Đỗ Vinh Quang Chủ tịch HĐQT 7.000 0,06% 16/12/2021
CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội 6.000 0,30% 31/12/2020
Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT 5.000 0,04% 16/12/2021
Phạm Thị Minh Huyền Trưởng ban kiếm soát 5.000 0,04% 16/12/2021
Phạm Văn Thịnh Thành viên HĐQT 5.000 0,04% 16/12/2021
Lê Quốc Bảo Tổng giám đốc 3.700 0,03% 16/12/2021
Đỗ Quang Thịnh Thành viên HĐQT 2.900 0,02% 16/12/2021
Nguyễn Hải Đăng Kế toán trưởng 2.800 0,02% 16/12/2021
Nguyễn Phương Thảo 0 0,00% 01/04/2022
Vũ Huy Thành Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Tiến Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Trịnh Thị Hoa 0 0,00% 01/04/2022
Đỗ Lan Anh 0 0,00% 31/12/2017
Lại Thị Minh Hiền 0 0,00% 01/04/2022
Bạch Thị Tuyết Mai 0 0,00% 01/04/2022
UBND Thành phố Hà Nội 0 0,00% 31/12/2020