Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MOTOR N.A Việt Nam 143.000.000 65,00% 31/12/2020
Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm 34.758.469 15,80% 31/08/2022
Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công 17.898.125 8,14% 05/07/2022
CTCP Chứng khoán Asean 11.584.600 5,27% 01/07/2022
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phú 10.000.000 4,55% 31/08/2022
CTCP Chứng khoán Phố Wall 2.720.400 1,24% 04/07/2019
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP 41.400 0,02% 13/07/2020
Lê Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc 2.000 0,00% 30/06/2022
Đỗ Tuệ Tâm Phó Tổng giám đốc 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Vượng 600 0,00% 26/11/2019
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Thái Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 24/09/2022
Trần Thị Hồng Hoa 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Thị Hải Thanh 0 0,00% 24/09/2022
Dương Thị Lam Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Thị Nga 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Hồng Hải Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 24/09/2022
Đinh Hồng Quang 0 0,00% 24/09/2022
Phan Bá Nhất 0 0,00% 24/09/2022