Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á 7.825.352 18,90% 25/07/2022
Bùi Thu Nga 2.145.200 5,18% 12/01/2021
Nguyễn Chiến Thắng 2.002.150 4,84% 14/01/2021
Trần Hoàng Anh 1.955.870 4,72% 14/07/2020
Phạm Bá Huy Chủ tịch HĐQT 1.000.000 2,42% 18/05/2022
Đặng Tiến Thành 794.211 1,92% 31/12/2018
Đỗ Hồng Thái 773.662 1,87% 31/12/2018
Dương Thị Hồng Anh 663.229 1,60% 08/01/2021
CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina 251.630 0,61% 25/08/2021
Nguyễn Thị Lan Anh 13.225 0,03% 31/12/2018
CTCP MHC 120 0,00% 31/12/2020
Dương Thị Hồng Hạnh 0 0,00% 24/08/2020
Nguyễn Việt Dũng 0 0,00% 07/12/2022
Phan Phương Anh 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Xuân Phương 0 0,00% 07/12/2022
Đặng Xuân Quang 0 0,00% 07/12/2022
Đoàn Kim Dung 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Văn Tiềm 0 0,00% 07/12/2022
Vũ Hồng Vân 0 0,00% 12/02/2010
Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital 0 0,00% 27/07/2015