Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư thế giới Bán lẻ 153.425.288 10,48% 30/06/2022
Arisaig Asia Fund Ltd 102.309.088 6,99% 16/06/2022
Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT 34.129.892 2,33% 30/06/2022
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Huy 32.269.518 2,20% 30/06/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 16.193.396 1,11% 21/06/2022
Công ty TNHH MTV Sơn Ban 16.132.259 2,26% 31/12/2021
Wareham Group Ltd 12.843.030 0,88% 21/06/2022
Trần Kinh Doanh 12.274.180 0,84% 30/06/2022
Hanoi Investments Holdings Ltd 11.305.859 0,77% 21/06/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 10.974.196 2,42% 09/04/2020
Norges Bank 10.706.994 0,73% 21/06/2022
Trần Huy Thanh Tùng Tổng giám đốc 10.630.544 0,73% 30/06/2022
Amersham Industries Ltd 10.435.389 0,71% 21/06/2022
Robert Alan Willett Thành viên HĐQT 8.000.424 0,55% 30/06/2022
NTAsian Discovery Master Fund 7.581.110 1,67% 28/07/2020
Nguyễn Thị Thu Hương 6.723.462 0,46% 30/06/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 6.554.600 0,45% 21/06/2022
Phan Thị Thu Hiền 5.859.558 0,40% 30/06/2022
Alstonia Costata SDN. BHD. 5.420.334 1,20% 14/12/2018
Composite Capital Master Fund LP 4.401.292 0,97% 21/08/2020