Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings 11.472.240 3,82% 30/06/2022
Nguyễn Thị Dung 970.150 0,32% 31/12/2021
Dương Thùy Chi 22.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nam 22.000 0,01% 30/06/2022
Lê Thị Minh Nguyệt 12.000 0,00% 30/06/2022
Dương Nam Tùng 3.323 0,00% 30/06/2022
Hà Văn Thắm 0 0,00% 31/12/2015
Vũ Hồng Sơn 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Thị Lan Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/02/2012
Nguyễn Hương Nga 0 0,00% 06/04/2022
Phạm Thị Thu Yến 0 0,00% 28/09/2020
Hà Trọng Nam 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Hữu Tâm 0 0,00% 27/09/2022
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 0 0,00% 16/10/2020
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Thành Đông 0 0,00% 06/01/2015
Công ty TNHH VNT 0 0,00% 26/05/2014
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT 0 0,00% 26/03/2012
CTCP Đầu Tư và Thương Mại Vneco Hà Nội 0 0,00% 26/05/2014
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh 0 0,00% 26/05/2014