Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Ngọc Bích Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Nguyễn Hải Yến 0 0,00% 07/02/2023
Lê Anh Dũng 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Thị Hồng Nhung Tổng giám đốc 0 0,00% 07/02/2023
Bùi Anh Sang 0 0,00% 07/02/2023
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 0 0,00% 04/03/2016
Nguyễn Minh Hạnh 0 0,00% 06/04/2022