Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT 26.031.262 16,05% 26/08/2022
Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà 17.501.887 11,62% 10/12/2021
Nguyễn Thương Huyền 16.081.941 9,92% 26/08/2022
Lê Phương Trang 14.808.040 9,13% 26/08/2022
Nguyễn Thị Hoa 14.704.060 9,07% 26/08/2022
Đoàn Thị Tuyết 12.916.033 7,96% 26/08/2022
Đinh Văn Mạnh 8.277.895 5,10% 26/08/2022
Trần Đa Linh 4.344.230 4,75% 01/06/2020
Dương Đình Lương 4.223.761 4,62% 30/03/2020
Đinh Văn Quân 4.116.000 4,50% 26/06/2019
Phạm Minh Công 3.941.360 4,31% 30/03/2020
Phạm Anh Tuấn 3.375.000 3,69% 27/11/2019
Trần Ngọc Long 3.365.000 3,68% 21/11/2019
Đỗ Tuấn Thịnh 990.000 1,08% 03/10/2018
CTCP Quốc tế Sơn Hà 318.860 0,32% 16/07/2021
Đàm Quang Hùng 26.192 0,03% 30/06/2020
Nguyễn Bá Thị Hợp 3.685 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Hồng Luyến 669 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Văn Lương Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Lê Khánh Linh 0 0,00% 01/10/2022