Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 321.638 19,37% 31/12/2021
Bùi Hồng Quân 286.000 17,23% 31/12/2021
Nguyễn Tiến Hùng Thành viên HĐQT 250.000 15,06% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Chuyên Phó Tổng giám đốc 234.390 14,12% 31/12/2021
Nguyễn Hữu Điểm Thành viên HĐQT 142.192 8,56% 31/12/2021
Nguyễn Thị Xuân Hương 82.970 5,00% 30/06/2020
Ngô Văn Long Chủ tịch HĐQT 32.200 1,94% 31/12/2021
Nguyễn Võ Hải 3.790 0,23% 31/12/2019
Đặng Tử Hoàng Tổng giám đốc 2.300 0,14% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Lan Thành viên Ban kiểm soát 2.300 0,14% 31/12/2021
Trịnh Thị Bích Ngọc 1.480 0,09% 31/12/2019
Đinh Thị Khánh Ly Kế toán trưởng 1.000 0,06% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hải Thành viên Ban kiểm soát 533 0,03% 31/12/2021
Ngô Kim Cúc 100 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Văn Động Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 11/07/2022
Phạm Ngọc Đức 0 0,00% 21/12/2016
Vũ Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT 0 0,00% 11/07/2022
Nguyễn Thị Xuyên Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 11/07/2022
Bùi Thị Hồng Thắm 0 0,00% 11/07/2022
Phạm Văn Loan 0 0,00% 21/12/2016