Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 23.106.038 51,33% 31/12/2021
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 2.964.363 6,58% 16/07/2021
CTCP Đầu tư Toàn Việt 901.673 2,50% 30/07/2019
Tạ Công Sơn 781.343 2,17% 03/07/2020
Công đoàn CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 460.331 1,02% 15/09/2022
Trần Thị Lam Phương 320.766 0,71% 31/12/2021
Phạm Liên Hải Thành viên HĐQT 159.494 0,35% 30/06/2022
Trương Khắc Len 88.113 0,20% 31/12/2021
Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT 78.597 0,17% 30/06/2022
Trần Thị Hòa 62.358 0,14% 31/12/2021
Nguyễn Hải Phú Phó Tổng giám đốc 56.407 0,13% 30/06/2022
Võ Văn Bình Tổng giám đốc 35.622 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Nam Phó Tổng giám đốc 32.808 0,07% 30/06/2022
Bùi Thị Ngọc Lý Kế toán trưởng 16.897 0,04% 30/06/2022
Trần Quang Lâm 15.019 0,04% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Phát Thành viên HĐQT 10.943 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Khanh Trưởng ban kiếm soát 9.000 0,02% 30/06/2022
Trương Minh Tuấn 7.730 0,02% 31/12/2021
Huỳnh Văn Quang Đại diện công bố thông tin 6.581 0,01% 30/06/2022
Phạm Văn Thảo 5.400 0,01% 19/03/2018