Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Rau quả, Nông sản 174.880 14,57% 31/12/2011
Lê Văn Xuân Chủ tịch HĐQT 107.000 8,92% 31/12/2011
Nguyễn Thị Thanh Thủy ( Con dâu ông Lê Văn Xuân - CTHĐQT) 92.700 7,73% 31/12/2011
Lâm Hưng 90.440 7,54% 28/09/2010
Đỗ Huy Bình Thành viên HĐQT 72.320 6,03% 31/12/2011
Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT 63.500 5,29% 31/12/2011
Lê Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 63.000 5,25% 31/12/2011
Lê Ngọc Việt Thành viên HĐQT 60.840 5,07% 31/12/2011
Nguyễn Văn Lại Thành viên Ban kiểm soát 55.110 24,59% 31/12/2011
Nguyễn Văn Quân Phó Giám đốc 47.870 3,99% 31/12/2011
Nguyễn Hữu Doanh Phó Giám đốc 42.190 3,52% 31/12/2011
Lê Văn Hà ( Em ông Lê Văn Xuân - CTHĐQT) 30.000 2,50% 30/11/2009
Lê văn Hiếu ( Em ông Lê Văn Xuân - CTHĐQT) 26.000 2,17% 30/11/2009
Đinh Thị Xuân Thành viên Ban kiểm soát 24.980 2,08% 31/12/2011
Nguyễn Đức Khoan ( Cổ đông sáng lập) 14.830 1,24% 31/12/2011
Phạm Thị Tâm Kế toán trưởng 8.000 0,67% 14/07/2011
Đào Thị Oanh ( Vợ ông Nguyễn Văn Quân - TVHĐQT) 7.260 0,60% 31/12/2010
Nguyễn Văn Thủy ( Em ông Nguyễn Văn Lại - TVBKS) 3.600 0,30% 30/11/2009
Trần Văn Sơn ( Chồng bà Phạm Thị Tâm - KTT) 3.600 0,30% 30/11/2009
Nguyễn Thị Thúy Vân (Con ông Nguyễn Văn Cường - TVHĐQT) 3.560 0,30% 31/12/2011