Giới thiệu

SmartInvest được biết đến như một Công ty có hệ thống core giao dịch hiện đại, thường xuyên được nâng cấp và được nhà đầu tư tín nghiệm nhờ chất lượng dịch vụ an toàn, ổn định cùng với sự hỗ trợ của các dịch vụ tư vấn đầu tư, phân tích và thông tin nhanh nhạy trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, trụ sở Công ty ở vị trí trung tâm Hà Nội, khu vực tập trung sự phát triển năng động, SmartInvest có những lợi thế nhất định trong việc thu hút khách tiềm năng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán của Nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ tài chính.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 26/12/2006
Số ĐKKD 38/UBCK-GPHÐKD
Ngày cấp ĐKKD 27/02/2017
Vốn điều lệ 800.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • CTCP Chứng khoán Gia Anh chính thức thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 do UBCKNN cấp với VĐL là 22 tỷ đồng;
 • Ngày 10/3/2011, Đổi tên CTCP Chứng khoán Gia Anh thành CTCP Chứng khoán Hamico;
 • Ngày 19/10/2015, Đổi tên CTCP Chứng khoán Hamico thành CTCP Chứng khoán Smartinvest;
 • Ngày 12/10/2016, UBCKNN Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 26/GPĐC-UBCK ngày 12/10/2016 về việc tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 29/7/2019.
 • Năm 2021: VĐL nâng lên 800.000.000.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 27/02/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.500
KL đang niêm yết 31.000.000
Tổng giá trị niêm yết 310.000.000.000

Ban lãnh đạo

Ngô Thị Thùy Linh Chủ tịch HĐQT
Lê Mạnh Cường Thành viên HĐQT
Lê Đức Hoàng Thành viên HĐQT
Hoàng Thị Hải Minh Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Quỳnh Anh Thành viên Ban kiểm soát
Đào Thị Lệ Thanh Thành viên Ban kiểm soát
Lê Mạnh Cường Tổng giám đốc
Đỗ Thị Sâm Phó Tổng giám đốc
Lê Quang Chung Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng giám đốc
Lê Thị Vân Anh Kế toán trưởng
Lưu Bích Ngọc Đại diện công bố thông tin