Giới thiệu

VNI đã và đang là một trong các thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ có uy tín trên thị trường. Các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm do VNI cung cấp góp phần hỗ trợ khách hàng ổn định hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, dài hạn. Năm 2019, VNI đã gia nhập nhóm doanh nghiệp có doanh thu bảo hiểm gốc vượt mốc 1000 tỷ, tốc độ tăng trưởng doanh thu trong nhóm có tăng trưởng cao.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bảo hiểm gốc
 • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người:
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bỏa hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, và đường hàng không
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ
 • Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật
 • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 49/GPÐC21/KDBH
Ngày cấp ĐKKD 16/05/2017
Vốn điều lệ 1.000.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Bảo hiểm > Công ty bảo hiểm

 • CTCP Bảo hiểm Hàng không (tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không) được thành lập nagfy 23/04/2008 theo giấy phép số 49GP/KDBH do BTC cấp với VĐL là 500.000.000.000 đồng.
 • Ngày 01/07/2016, CTCP Bảo hiểm Hàng không đổi tên thành Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không
 • Năm 2017, Tổng công ty thực hiện tăng vốn từ 500 tỷ lên 800 tỷ đồng
 • Ngày 12/11/2020, Tổng công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán VN cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán AIC, số lượng chứng khoán là 80.000.000 cổ phiếu
 • Hiện tại, VNI hoạt động theo giấy phép tahfnh lập và hoạt động số 49/GP/KDBH, điều chỉnh lần thứ 21 ngày 16/05/2017 với VĐL là 800 tỷ đồng
 • Năm 2020: VĐL nâng lên 1000 tỷ đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 16/05/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.400
KL đang niêm yết 100.000.000
Tổng giá trị niêm yết 1.000.000.000.000

Ban lãnh đạo

Lê Thị Hà Thanh Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thành Quang Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Trọng Dũng Thành viên HĐQT
Trần Sỹ Tiến Thành viên HĐQT
Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng ban kiếm soát
Ngô Hồng Minh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát
Trần Trọng Dũng Tổng giám đốc
Ngô Hồng Khoa Phó Tổng giám đốc
Tào Thị Thanh Hoa Phó Tổng giám đốc
Lê Mạnh Cường Phó Tổng giám đốc
Lê Hữu Phước Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thành Quang Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Mai Kế toán trưởng
Nguyễn Hoàng Mai Đại diện công bố thông tin