Giới thiệu

Với hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, cho đến nay thương hiệu Minco đã trở nên quan thuộc và tạo dựng được niềm tin đối với các khách hàng trong nước và quốc tế.Bên cạnh đó, Công ty cũng nhận được sự đánh giá tích cực và hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cho những nỗ lực đóng góp của Công ty trong sự nghiệp phát triển của ngành khai thác và chế biến khoáng sản., đặc biệt trong hoạt động hợp tác đầu tư về thăm do và khai thác vàng và những nỗ lực trong việc đầu tư phát triển về chiều sâu trong việc chế biến các sản phẩm nguyên liệu khoán, tạo thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm của Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Tư vấn đầu tư về các hoạt động khoáng sản và thiết kế mỏ;
 • Trồng rừng nguyên liệu;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác;
 • Thăm dò địa chất;
 • Cho thuê kho bãi, nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc;
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt;
 • Sản xuất sợi;
 • Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 4000100139
Ngày cấp ĐKKD 21/11/2020
Vốn điều lệ 55.449.460.000
Mã số thuế 4000100139
Ngành nghề & Lĩnh vực Tài nguyên cơ bản > Khai khoáng chung

 • Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp khai thác cát công nghiệp và xuất khẩu Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập năm 1984 theo quyết định số 91/QĐ-TCNSĐT của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1993, Công ty đổi tên thành Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng theo quyết định số 333/QĐ-TCNSĐT của Bộ Công nghiệp. Năm 2000, công ty đổi tên thành Công ty Công nghiệp Miền Trung theo quyết định số 1459/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Nam.
 • Ngày 25/05/2005, Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3303070128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/05/2005.
 • Ngày 09/12/2004, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (công ty Công nghiệp Miền Trung) theo quyết định số 5078/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.
 • Ngày 21/12/2007, Công ty chính thức được giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm GDCK Hà Nội nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là MIC, số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu là 1.295.000 cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 12,95 tỷđồng.
 • Ngày 28/05/2014, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 278/TB-SGDHN việc huỷ niêm yết cổ phiếu MIC của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Khoáng sản Quảng Nam do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012,2013 tại Báo cáo tài chính kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ. Cổ phiếu MIC chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 23/06/2014.
 • Tháng 7/2007, VĐL của Công ty nâng lên 12.950.000.000 đồng.
 • Tháng 9/2008, VĐL nâng lên 14.892.400.000 đồng.
 • Ngày 11/2/2010, VĐL nâng lên 19.856.520.000 đồng.
 • Ngày 30/12/2010, VĐL nâng lên 24.986.520.000 đồng.
 • Ngày 26/5/2011, VĐL nâng lên 54.860.460.000 đồng.
 • Ngày 19/1/2015, VĐL nâng lên 55.449.460.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 21/11/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 4.400
KL đang niêm yết 5.544.946
Tổng giá trị niêm yết 55.449.460.000

Ban lãnh đạo

Lê Thị Thu Hường Chủ tịch HĐQT
Phạm Ngọc An Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Nguyên Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Việt Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Lâm Thành viên HĐQT
Lê Thị Hạnh Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Anh Tài Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Dũng Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Ngọc An Tổng giám đốc
Trần Thanh Sơn Phó Tổng giám đốc
Phan Minh Tuấn Kế toán trưởng
Phan Minh Tuấn Đại diện công bố thông tin