Giới thiệu

PEC là công ty có kinh nghiệm hoạt động trên 45 năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng các công trình xăng dầu, khí đốt, công trình công nghiệp và dân dụng trên phạm vi toàn quốc. PEC có quan hệ bạn hàng với hơn 300 khách hàng VN, trên 10 khách hàng nước ngoài. PEC là thành viên Hiệp hội tư vấn Xây dựng VN, có quan hệ với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học tại VN trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng dầu khí. PEC được cán bộ ban ngành tín nhiệm giao nghiên cứu các đề tài về quy hoạch, phát triển mạng lưới xăng dầu tại VN.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Lắp đặt thiết bị các công trình hóa dầu, hóa chất; kho xăng, dầu, khí hóa lỏng; công trình khí hóa lỏng công nghiệp và chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ppngs xăng dầu, khí hóa lỏng; công trình luyện kim, cơ khí chế tạo, công trình năng lượng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, kho chứa vật tư ; công trình tự động hóa điều khiển; công trình chiếu sáng đô thị; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; công trình sử lý chất thải, công trình cấp thoát nước; công trình nông nghiệp và thủy lợi.
 • Thi công đường, bãi, san nền
 • Thi công các công trình nhà ở; công trình văn hóa; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc; nội ngoại thất công trình
 • Kinh doanh thiết bị phương tiện tồn chứa cho công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng
 • Quảng cáo
 • In ấn
 • Photocopy
 • Dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất; cửa hàng xăng dầu và công trình công nghiệp
 • Xuất nhập khẩu thiết bị, phương tiện tồn chứa cho công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng
 • Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
 • Bán lẻ xăng dầu
 • Chế tạo thiết bị, phương tiện tồn chứa cho công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng
 • Từ vấn khác: Quản lý dự án; Điều hành thực hiện dự án; Đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường
 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhậ sự phù hợp về chất lượng công trình
 • Tư vấn xây dựng cho các công trình khai thác dầu, khí; công trình hóa dầu, hóa chất; công trình kho xăng dầu, khí hóa lỏng; công trình khí hóa lỏng công nghiệp, khí hóa lỏng chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống phân phối khí, xăng dầu; cảng xuất nhập xăng dầu, khí đốt, hóa chất; công trình luyện kim; công trình cơ khí chế tạo; công trình năng lượng; công trình công nghiệp nhẹ; công trình công nghiệp thực phẩm; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình phục vụ nông nghiệp; kho chứa vật tư; công trình đường bộ; công trình thủy lợi; công trình cấp thoát nước; công trình xử lý chất thải; công trình chiếu sáng đô thị; công trình tự động hóa điều khiển; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ. Tư vấn xây dựng công trình dân dụng gồm: Nhà ở; công trình văn hóa; công trình giáo dục; công trình y tế; công trình thương nghiệp; nhà làm việc; khách sạn, nhà khách; nhà phục vụ giao thông; nhà phục vụ thông tin liên lạc;. Công việc tư vấn xây dựng cho các l oại hình công trình nói trên gồm: Tư vấn chuẩn bị dự án: Lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển; Lập dự án, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra: báo cáo lập quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển , lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Tư vấn thực hiện dự án: Khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn: Lập thiết kế lập tổng dự án và dự toán; Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung câp vật tư, thiết bị; Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
 • Thi công  xây dựng thiết bị các công trình hóa dầu, hóa chất; kho xăng, dầu, khí hóa lỏng; công trình khí hóa lỏng công nghiệp và chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyễn ống xăng dầu , khí hóa lỏng; công trình luyện kim, cơ khí chế tạo, công trình năng lượng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thự phẩm, công nghiệp xây dựng, kho chữa vật tư; công trình tự động hóa điều khiển; công trình chiếu sáng đô thị; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; công trình xử lý chất thải, công trình cấp thoát nước; công trình nông nghiệp và thủy lợi.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0101466968
Ngày cấp ĐKKD 13/08/2019
Vốn điều lệ 12.150.000.000
Mã số thuế 0101466968
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Để đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho công cuộc giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng đất nước, Công ty Khảo sát thiết kế được thành lập ngày 2/10/1972 
 • Ngày 23/11/1978, Công ty được đổi tên lần 1 thành Viện Thiết kế 
 • Ngày 09/03/1993, Công ty được đổi tên lần 2 thành Công ty Thiết kế Xăng dầu và dầu khí
 • Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đã mở rộng lĩnh vực hoạt động và đổi tên lần 3 thành Công ty Tư vấn xây dựng dầu khí Petrolimex
 • Ngày 17/12/2020, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán VN cấp giấy chứng nhận ĐKCK số 77/2020/GCNCP-VSD với mã chứng khoán PTE và 1.215.000 cổ phiếu
 • Hiện nay, Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKDN số 0101466968 do Sở KH&ĐT tp.Hà Nội với VĐL 12.150.000.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 13/08/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 17.500
KL đang niêm yết 1.215.000
Tổng giá trị niêm yết 12.150.000.000

Ban lãnh đạo

Dương Đức Toàn Chủ tịch HĐQT
Vũ Cường Thành viên HĐQT
Nguyễn Thành Nam Thành viên HĐQT
Hà Dương Thanh Thành viên HĐQT
Dương Thanh Tùng Thành viên HĐQT
Vũ Thị Ngọc Thoa Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Tuyết Lan Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Huê Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thành Nam Giám đốc
Hà Dương Thanh Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Đại diện công bố thông tin