Giới thiệu

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng TMCP nông thôn sang Ngân hàng TMCP đô thịlà một giai đoạn phát triển mới của SHB với mục tiêu sẽ trở thành một trong ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ đa năng, phấn đấu chuyển đổi từ một ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn với phạm vi và quy mô hoạt động hẹp sang ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng cho các thị trường có chọn lựa, ngân hàng hoạt động vững mạnh và an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Lĩnh vực kinh doanh

 

 • Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: cho vay, phát hành thẻ tín dụng. Mở tài khoản thành toán cho khách hàng. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. Cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước. Cung ứng phương tiện thanh toán. Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ. Mở tài khoản: mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế;
 • Kinh doanh mua, bán vàng miếng;
 • Cấp tín dụng dới hình thức: bao thanh toán trong nước. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, Các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. Cung ứng các sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa. Lưu ký chứng khoán. Mua nợ;
 • Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 • Cấp tín dụng dưới hình thức. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác. Bảo lãnh ngân hàng;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhât, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. Tham gia đấu thầu, mua bán tín phiếu kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu ngân hàng nhà nước và giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ cwhcs tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài;
 • Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản;
 • Mua bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu, chính phủ;
 • Dịch vụ môi giới tiền tệ;
 • Góp vốn, mua cổ phần;
 • Vay vốn của Ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn;
 • Ví điện tử.

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 13/11/1993
Số ĐKKD 1800278630
Ngày cấp ĐKKD 19/07/2023
Vốn điều lệ 36.189.019.270.000
Mã số thuế 1800278630
Ngành nghề & Lĩnh vực Ngân hàng > Ngân hàng

 • Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái được thành lập theo giấy phép số 0041/NH /GP ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cấp và chính thức đi vào hoạt động ngày 12/12/1993.
 • Năm 2006 vốn điều lệ của SHB là 301.929.000.000 đồng, mạng lưới hoạt động kinh doanh rộng khắp trong địa bàn TP. Cần Thơ và một phần tỉnh Hậu Giang.
 • Ngày 20/01/2006, Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ký Quyết định số 93/QĐ-NHNN về việc chấp thuận cho SHB chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn sang Ngân hàng Thương mại Cổ phần, từ đó tạo được thuận lợi cho ngân hàng có điều kiện nâng cao năng lực về tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh, đủ sức cạnh tranh và phát triển, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của SHB và đây là Ngân hàng TMCP đô thị đầu tiên có trụ sở chính tại Thành Phố Cần Thơ trung tâm tài chính-tiền tệ của khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 • Năm 2008, chuyển trụ sở chính từ Cần Thơ ra thủ đô Hà Nội. Tăng vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 2.000.000.000.000 đồng.
 • Vốn điều lệ 3.500.000.000.000 đồng tăng do phát hành thành công cổ phiếu.
 • Năm 2011, vốn điều lệ 5.000.000.000.000 đồng tăng do phát hành thành công trái phiếu chuyển dổi.
 • Ngày 17/8/2012, Vốn điều lệ Công ty đạt là 8.865,7 tỷ đồng.
 • Ngày 6/8/2015, VĐL nâng lên 9.485.944.610.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 12.036.161.100.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 19/07/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 14.400
KL đang niêm yết 3.619.398.113
Tổng giá trị niêm yết 36.193.981.130.000

Ban lãnh đạo

Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT
Đỗ Quang Vinh Phó Chủ tịch HĐQT
Phạm Viết Dần Thành viên HĐQT
Đỗ Văn Sinh Thành viên HĐQT
Ngô Thu Hà Thành viên HĐQT
Thái Quốc Minh Thành viên HĐQT
Phạm Hòa Bình Trưởng ban kiếm soát
Vũ Xuân Thủy Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thanh Cẩm Thành viên Ban kiểm soát
Ngô Thu Hà Tổng giám đốc
Lưu Danh Đức Phó Tổng giám đốc
Đỗ Đức Hải Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Huy Tài Phó Tổng giám đốc
Ninh Thị Lan Phương Phó Tổng giám đốc
Đỗ Quang Vinh Phó Tổng giám đốc
Lê Đăng Khoa Phó Tổng giám đốc
Hoàng Thị Mai Thảo Phó tổng giám đốc kinh doanh
Ngô Thị Vân Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Lê Đại diện công bố thông tin