Giới thiệu

Tính đến nay, Công ty đã có bề dày truyền thống hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng dân dụng. Công ty không ngừng phát huy mọi mặt về qui mô tổ chức, năng lực, nghành nghề cũng như phạm vi hoạt động. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thong, thuỷ lợi, thuỷ điện, đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng, khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Địa bàn hoạt động của Công ty nằm rải rác trên khắp tỉnh miền Trung.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Dịch vụ nổ mìn, san lấp và chuẩn bị mặt bằng công trình xây dựng;
 • Đầu tư và kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà;
 • Khai thác, chế biến khoáng sản;
 • Bán buôn khoáng sản;
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp, sân bay, bến cảng, cầu, Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng;
 • Phá dỡ;
 • Xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị;
 • Xây dựng các công trình giao thông;
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh điện;
 • Kinh doanh khách sạn;
 • Bán buôn vật liệu xây dựng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0400450691
Ngày cấp ĐKKD 24/08/2022
Vốn điều lệ 50.000.000.000
Mã số thuế 0400450691
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Là một xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất được thành lập từ khi giải phóng năm 1975 thuộc  liên hiệp xây dựng số 2 sau này đổi tên thành Công ty xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng;
 • Ngày 26/6/1997 Bộ xây dựng có quyết định số 387/QĐ về việc thành lập Công ty xây dựng trang trí nội thất Sông Đà 19 thuộc Tổng công ty Sông Đà trên cơ sở Xí nghiệp xây dựng trang trí nội thất thuộc Công ty xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng.
 • Ngày 18/6/2003 Bộ xây dựng có quyết định số 869/QĐ/BTX của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty thành Công ty cổ phần Sông Đà 19 và hoạt động theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203000128 do sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 15/7/2003. Từ đây Công tyt Cổ phần Sông Đà 19 chính thức hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 3.000.000.000, đồng ( Ba tỷ đồng )
 • Ngày 27/04/2005 Công ty tăng vốn điều lệ lên 4.000.000.000, đồng  (Bốn tỷ đồng ) theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất do Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp.
 • Ngày 14/9/2007 Công ty tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000, đồng (Mười lăm tỷ đồng) theo giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 do Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp.
 • Ngày 15/1/2011 Công ty được ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 3.500.000 cổ phiếu.
 • Ngày 15/06/2011: Công ty được trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 02/2008/GCNCP-VSD-1. Chứng nhận tổng số chứng khoán đã đăng ký của công ty là 5.000.000 cổ phiếu với tổng giá trị chứng khoán đăng ký là 50 tỷ đồng.
 • Ngày 26/3/2014, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty từ ngày 25/4/2014.
 • Ngày 20/5/2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định chấp thuận niêm yết của Công ty trên sàn Upcom.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 24/08/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 2.000
KL đang niêm yết 5.000.000
Tổng giá trị niêm yết 50.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Việt Dũng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Bình Thành viên HĐQT
Phạm Trung Dũng Thành viên HĐQT
Lê Thị Hồng Nhung Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Đức Mạnh Thành viên Ban kiểm soát
Lê Quốc Khánh Thành viên Ban kiểm soát
Lý Nam Ninh Tổng giám đốc
Nguyễn Quốc Chinh Kế toán trưởng
Nguyễn Quốc Chinh Đại diện công bố thông tin