Giới thiệu

Một trong những thế mạnh của Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghệ cao su Việt Nam là các cổ đông góp vốn có năng lực về tài chính tốt, có khả năng góp vốn vào các dự án lớn. Điều này cho phép Công ty có đầy đủ năng lực đầu tư vào Dự án theo quy hoạch phát triển của tỉnh và Nhà nước. Đến nay Công ty đã xây dựng uy tín trong quan hệ kinh tế với khách hàng, nhà cung ứng nguyên vật liệu cũng như xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn cao.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh khu công nghiệp, Cho thuê đất, khuê kho bãi, văn phòng, nhà ở, bãi đỗ xe, Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đô thị, các dịch vụ sau khi khu công nghiệp và đô thị đi vào hoạt động
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Khai thác quặng sắt
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán mô tô, xe máy
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Quảng cáo
 • Cho thuê dồ dùng các nhân và gia đình khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Truyền trải và phân phối điện
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Dịch vụ đóng gói.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0800300443
Ngày cấp ĐKKD 28/06/2023
Vốn điều lệ 258.948.680.000
Mã số thuế 0800300443
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Năm 2005 Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp GERUCO được thành lập chủ yếu do các công ty con thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Cao su Việt Nam). Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập là 60.721.814.519 đồng;
 • Năm 2007 Công ty chính thức đổi tên từ Công  ty cổ phần phát  triển Đô thị và Khu công nghiệp GERUCO thành Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
 • Theo quyết định số 538/QĐ-UBCK ngày 26/08/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong thời gian từ 03/2007 đến 08/2008 Công ty đã chào bán cho 586 cổ đông tăng số vốn thực góp từ 60.721.814.591đồng lên 170.201.514.591đồng;
 • Năm 2009 Công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký là Công ty đại chúng với UBCKNN.
 • Năm 2012 Trụ sở chính của Công ty chuyển về Số 12 phố Nguyễn An, phường Hải Tân, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
 • Đến năm 2012 VĐL nâng lên 258.948.680.000 đồng;
 • Ngày 21/10/2014, Công ty đã có quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số: 587/QĐ-SGDHN về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sàn giao dịch UPCOM.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 28/06/2023
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 25.894.868
Tổng giá trị niêm yết 258.948.680.000

Ban lãnh đạo

Phạm Trung Thái Chủ tịch HĐQT
Lê Văn Chành Thành viên HĐQT
Đặng Văn Thiệu Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Nghĩa Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Xuân Thành Thành viên HĐQT
Trần Thị Thanh Bình Thành viên HĐQT
Vũ Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát
Đỗ Phú Hồng Quân Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Đức Huỳnh Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Văn Thiệu Tổng giám đốc
Bùi Gia Hưng Phó Tổng giám đốc
Lương Văn Đức Phó Tổng giám đốc
Mai Thế Thư Kế toán trưởng
Mai Thế Thư Đại diện công bố thông tin