Giới thiệu

Một trong những thế mạnh của Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghệ cao su Việt Nam là các cổ đông góp vốn có năng lực về tài chính tốt, có khả năng góp vốn vào các dự án lớn. Điều này cho phép Công ty có đầy đủ năng lực đầu tư vào Dự án theo quy hoạch phát triển của tỉnh và Nhà nước. Đến nay Công ty đã xây dựng uy tín trong quan hệ kinh tế với khách hàng, nhà cung ứng nguyên vật liệu cũng như xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn cao.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh khu công nghiệp;
 • Xây dựng nhà ở, căn hộ, văn phòng;
 • Xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi;
 • Khai thác và chế biến các loại khoáng sản;
 • Cho  thuê đất, thuê kho bãi, văn phòng, nhà ở, bãi đỗ xe;
 • Dịch vụ vận tải, khai thuê hải quan và làm thủ tục hải quan;
 • Dịch vụ kho ngoại  quan;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu và ủy  thác xuất nhập  khẩu;
 • Mua bán, bảo dưỡng xe có động cơ và mô tô, xe máy, phụ tùng cho xe có động cơ, xăng, dầu, mỡ;
 • Mua bán và đại lý (trừ xe có động cơ và mô tô, xe máy);
 • Mua bán các sản phẩm cao su nguyên liệu và cao su thiên nhiên;
 • Mua bán vật tư thiết bị, vật tư xây dựng;
 • Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng;
 • Xây lắp điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chí Linh, các dịch vụ sau khi khu công nghiệp và đô thị đi vào hoạt động,
 • Cho thuê quảng cáo và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0800300443
Ngày cấp ĐKKD 09/07/2021
Vốn điều lệ 258.948.680.000
Mã số thuế 0800300443
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Năm 2005 Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp GERUCO được thành lập chủ yếu do các công ty con thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Cao su Việt Nam). Vốn điều lệ ban đầu khi thành lập là 60.721.814.519 đồng;
 • Năm 2007 Công ty chính thức đổi tên từ Công  ty cổ phần phát  triển Đô thị và Khu công nghiệp GERUCO thành Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
 • Theo quyết định số 538/QĐ-UBCK ngày 26/08/2009 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong thời gian từ 03/2007 đến 08/2008 Công ty đã chào bán cho 586 cổ đông tăng số vốn thực góp từ 60.721.814.591đồng lên 170.201.514.591đồng;
 • Năm 2009 Công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký là Công ty đại chúng với UBCKNN.
 • Năm 2012 Trụ sở chính của Công ty chuyển về Số 12 phố Nguyễn An, phường Hải Tân, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương;
 • Đến năm 2012 VĐL nâng lên 258.948.680.000 đồng;
 • Ngày 21/10/2014, Công ty đã có quyết định của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số: 587/QĐ-SGDHN về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sàn giao dịch UPCOM.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 09/07/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 25.894.868
Tổng giá trị niêm yết 258.948.680.000

Ban lãnh đạo

Phạm Trung Thái Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Thanh Bình Thành viên HĐQT
Lư Thanh Nhã Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hùng Thành viên HĐQT
Đặng Văn Thiệu Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Nghĩa Thành viên HĐQT
Nguyễn Xuân Thành Thành viên HĐQT
Lê Văn Chành Thành viên HĐQT
Vũ Thị Thu Hà Trưởng ban kiếm soát
Lê Thanh Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Đức Huỳnh Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Văn Thiệu Tổng giám đốc
Bùi Gia Hưng Phó Tổng giám đốc
Lương Văn Đức Phó Tổng giám đốc
Mai Thế Thư Kế toán trưởng
Mai Thế Thư Đại diện công bố thông tin