Giới thiệu

Đối với mảng khai thác các nội dung nền tảng kỹ thuật số, cụ thể là Google và YouTube, Yeah1 là một trong 38 đối tác xuất bản chính thức của Google (Google Certified Publishing Partner) và là một trong 5 đối tác được khai thác tất cả các nền tảng của Google. Với YouTube, hiện nay Công ty đang là đối tác đa kênh (Multi-channel Partner hay còn gọi là MCN) đứng đầu của YouTube tại châu Á và đứng thứ 6 toàn cầu tính theo lượng xem.

Lĩnh vực kinh doanh

  •  Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối vớitranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động - việc làm, hoạt động vận động hành lang);
  • Nghiên cứu thị trường (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402);

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0304592171
Ngày cấp ĐKKD 11/01/2024
Vốn điều lệ 1.313.532.640.000
Mã số thuế 0304592171
Ngành nghề & Lĩnh vực Du lịch và giải trí > Dịch vụ giải trí

  • Thành lập vào năm 2006, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG) khởi đầu là trang thông tin điện tử www.yeah1.com chuyên cung cấp thông tin giải trí cho giới trẻ, do ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tốngcùng cộng sự sáng lập;
  • Năm 2018, VĐL công ty đạt 312.799.680.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 11/01/2024
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 250.000
KL đang niêm yết 131.353.264
Tổng giá trị niêm yết 1.313.532.640.000

Ban lãnh đạo

Lê Phương Thảo Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hoàng Giang Phó Chủ tịch HĐQT
Kim Min Soo Thành viên HĐQT
Ngô Thị Vân Hạnh Thành viên HĐQT
Đinh Hoài Nam Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Nam Trưởng ban kiếm soát
Vương Hồ Trí Dũng Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Bích Hằng Thành viên Ban kiểm soát
Ngô Thị Vân Hạnh Tổng giám đốc
Chế Đoàn Viên Phó Tổng giám đốc
Phạm Minh Tiến Phó Tổng giám đốc
Kim Min Soo Phó Tổng giám đốc
Yam Kong Fatt Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Khánh Trang Kế toán trưởng
Lê Phương Thảo Đại diện công bố thông tin