Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 0,00/0,00% 7,20 7,80 7,10 7,80 7,35 7,80 2.800
03/11/2022 -0,10/-1,27% 7,20 7,80 7,20 7,80 7,30 7,80 600
02/11/2022 0,00/0,00% 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 0