KD nguồn vốn & Trái phiếu

Trải qua gần 15 năm phát triển, BSC đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành công ty đứng trong top 03 thị trường Việt Nam về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, là công ty dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới trái phiếu trong các năm 2013 và 2014 tại hai sàn giao dịch. Nhiệm vụ của BSC là kết nối nhà đầu tư với những sản phẩm đầu tư phù hợp nhất. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn đi tới thành công.
Các sản phẩm dịch vụ BSC cung cấp:
Đấu thầu/Đặt lệnh
Đấu thầu trên thị trường sơ cấp cho các nhà đầu tư không phải thành viên đấu thầu của Bộ Tài Chính
Đặt lệnh trên thị trường thứ cấp cho các nhà đầu tư không phải thành viên của HNX
Đặt lệnh qua các phương thức: Bloomberg, e.BTS (trực tuyến trên internet) và BTS (hệ thống máy HNX)
Môi giới
Tìm đối tác mua/bán phù hợp nhu cầu khách hàng
Tư vấn chiến lược giao dịch
Thông tin thị trường
Bảo lãnh phát hành (Khách hàng là tổ chức phát hành)
Thực hiện giao dịch
Đấu thầu trái phiếu chính phủ