Báo cáo phân tích

Sở hữu đội ngũ nghiên cứu phân tích có nền tảng chuyên môn và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, BSC cung cấp cho khách hàng những nhận định sâu sắc và không ngừng phát triển các sản phẩm mới để đưa ra các phân tích khuyến nghị phù hợp và đúng đắn với chiến lược đầu tư của khách hàng.
Các báo cáo phân tích của BSC được đầu tư kỹ lưỡng, tập trung xây dựng triển khai các công cụ phân tích và mô hình dự báo thị trường, hỗ trợ đắc lực cho công tác phân tích và tư vấn khách hàng.
Nhóm nghiên cứu phân tích của BSC cung cấp toàn diện các báo cáo phân tích, nổi bật là các báo cáo phân tích ngành và triển vọng ngành bao phủ 12 ngành chủ yếu trên thị trường, được dịch ra tiếng Anh và tiếng Nhật.
Chất lượng báo cáo được đánh giá cao và dần dần có chỗ đứng trên thị trường.