GEX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 so với quý 1/2023

HOSE - 26/04/2024 7:37:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 so với quý 1/2023 như sau: 

Các tin liên quan