Mã CK
Loại sự kiện

Từ:

Đến:

Ngày GD KHQ Ngày đăng ký Ngày thực thi Mã CK Sự kiện
{{r.RegistrationDate | date:'dd/MM/yyyy'}} {{r.RecordDate | date:'dd/MM/yyyy'}} {{r.ExecutionDate | date:'dd/MM/yyyy'}} {{r.Symbol}} {{r.EventTitle}}