Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đoàn Văn Bình Chủ tịch HĐQT 70.500.000 27,40% 31/12/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 12.728.800 4,95% 07/01/2022
Phạm Trường Sơn 12.616.386 4,90% 31/12/2021
Phạm Thị Mai Lan 1.167.436 0,45% 28/02/2022
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện 1.125.000 0,44% 21/02/2019
Đỗ Phương Anh Phó Tổng giám đốc 1.072.500 0,42% 31/12/2022
Đỗ Tú Anh 170.400 0,07% 30/06/2021
Đào Thị Tân 102.057 0,04% 30/06/2021
Trần Thị Thùy Linh Trưởng ban kiếm soát 79.875 0,03% 31/12/2022
Bùi Đức Thuyên Thành viên Ban kiểm soát 50.035 0,02% 31/12/2022
Bùi Hà Phương 10.000 0,00% 31/12/2022
Đoàn Văn Minh Tổng giám đốc 50 0,00% 31/12/2022
Đoàn Thị Thảo 33 0,00% 31/12/2022
Đỗ Thị Thơm Kế toán trưởng 5 0,00% 13/01/2022
Đỗ Văn Tiến 0 0,00% 18/11/2014
Đỗ Văn Yên 0 0,00% 08/10/2015
Đoàn Tiến Trung 0 0,00% 08/10/2015
Phạm Thị Thu Hà 0 0,00% 28/02/2022
Tạ Văn Tố Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 13/01/2022
CTCP Chứng khoán MB 0 0,00% 10/02/2017