Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 4.052.434 33,54% 30/06/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 601.900 4,98% 26/08/2022
Phạm Duy Hưng Phó Chủ tịch HĐQT 41.551 0,34% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Sương 34.354 0,28% 30/06/2022
Đặng Ngọc Thiên Tử Trưởng ban kiếm soát 27.885 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trường Phó Tổng giám đốc 15.730 0,13% 30/06/2022
Vũ Ngọc Tuấn Tổng giám đốc 7.550 0,06% 30/06/2022
Đặng Ngọc Bảo Quyên 5.577 0,05% 30/06/2022
Đặng Ngọc Niệm Thư 4.714 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Long 1.716 0,01% 30/06/2022
Trần Thị Châu Dân Kế toán trưởng 1.075 0,01% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Việt Á 0 0,00% 31/03/2016
Phạm Ngọc Lệ 0 0,00% 31/12/2017
Thái Uyển Phấn 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Tấn Tài 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Quốc Anh Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Văn Quân 0 0,00% 01/10/2022
Hoàng Văn Bá 0 0,00% 01/10/2022
Phương Xuân Thụy Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Xuân Phong 0 0,00% 01/10/2022