Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Tú Oanh 1.000.000 25,27% 31/12/2021
Nguyễn Kim Thảo Chủ tịch HĐQT 784.301 19,82% 09/08/2022
Nguyễn Văn Thanh 703.193 17,77% 31/12/2021
Đậu Trường Sinh Tổng giám đốc 450.042 11,37% 06/09/2022
Nguyễn Thị Xoan 235.090 5,94% 31/12/2021
Nguyễn Thu Trang 200.000 5,05% 31/12/2021
Vũ Mộng Nương Thành viên HĐQT 162.897 4,12% 31/12/2021
Đỗ Thu Huyền Trưởng ban kiếm soát 64.843 1,64% 31/12/2021
CTCP Quốc tế Lạng Sơn 53.760 1,36% 31/12/2021
Tô Thùy Linh 22.991 0,58% 29/06/2021
Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương 20.000 0,51% 31/12/2021
Phạm Đình Ban 17.065 0,43% 31/12/2018
Bế Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 500 0,01% 31/12/2021
Lê Văn Do Kế toán trưởng 500 0,01% 31/12/2021
Bế Ngọc Tú 500 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Khánh Dân 0 0,00% 02/10/2022
Trần Thị Ánh Hồng 0 0,00% 02/10/2022
Công ty TNHH Thảo Viên 0 0,00% 09/08/2022
Thân Kim Hạnh 0 0,00% 02/10/2022
Lưu Trường Sơn Giám đốc 0 0,00% 02/10/2022