Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Kim Hiếu 20.000.000 21,79% 11/08/2022
Võ Mỹ Tiên 15.302.700 16,67% 15/09/2022
Mai Lê Hồng Sương 9.368.200 10,20% 24/10/2022
Trịnh Ngọc Khánh 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Hồng Bảo Ngân 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Trương Hiền Vũ 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Nguyễn Thu Thảo 4.400.000 4,79% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 381.600 0,42% 31/12/2021
Công ty TNHH Đà Nẵng HQ Investment 315.000 0,34% 31/12/2020
Đinh Thị Hoài thương 265.000 0,29% 03/01/2020
Vũ Lã Mạnh Hào 245.000 0,27% 03/01/2020
Tôn Thất Điểu 0 0,00% 27/11/2022
Đinh Quốc Đại 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Phước Cao Hùng 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Duy Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Việt Thắng 0 0,00% 07/11/2016
Vũ Lã Ngọc Hân Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thị Thanh Hà 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Văn Huy Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022
Bùi Xuân Hồi 0 0,00% 27/11/2022