Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vương Lê Vĩnh Nhân Chủ tịch HĐQT 2.145.340 15,72% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hùng 1.924.500 14,10% 31/12/2021
Nguyễn Minh Duy Thành viên HĐQT 1.431.521 10,49% 30/06/2022
Lê Hoài Nam 439.000 3,22% 31/12/2021
Phạm Tấn Hùng 346.400 6,13% 05/08/2021
Ngô Thị Thảo 299.700 5,30% 03/08/2021
Đỗ Thị Lệ Hằng 275.600 4,88% 09/11/2018
Hoàng Trần Trung 272.800 4,83% 22/02/2018
Nguyễn Vũ Phương 200.000 3,54% 31/12/2020
Huỳnh Cẩm Đoan 155.000 2,74% 15/10/2018
Đinh Tuấn Kiệt Thành viên HĐQT 53.200 0,39% 22/09/2022
Mai Lệ Huyền 500 0,01% 30/06/2020
Lê Văn An 100 0,00% 31/05/2022
Phạm Xuân Huy 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Đồng Minh 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Oanh Tổng giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Ngọc Sơn 0 0,00% 15/08/2017
Nguyễn Huy Hoằng 0 0,00% 23/09/2016
Phạm Trường Lâm 0 0,00% 31/12/2015
Triệu Văn Hợi 0 0,00% 21/09/2016