Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Tuấn Điệp 1.797.050 7,30% 26/12/2018
Lưu Quang Hưng 1.478.000 6,00% 01/07/2022
Nguyễn Thị Hoa Kế toán trưởng 28.750 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thương 20.000 0,08% 31/12/2021
Nguyễn Khắc Kim 15.000 0,06% 31/12/2021
Nguyễn Đức Thắng Tổng giám đốc 14.000 0,06% 31/12/2021
Ngô Trường An Thành viên HĐQT 5.750 0,02% 30/06/2022
Vũ Đình Vinh Chủ tịch HĐQT 2.000 0,01% 30/06/2022
CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai 191 0,00% 31/12/2021
Hoàng Quốc Tùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Lê Hồng Vượng 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Mai Hương 0 0,00% 31/12/2014
Lê Văn Nam 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Hữu Việt 0 0,00% 06/10/2022
Bùi Lan Anh 0 0,00% 06/10/2022
Vũ Hoài Duy 0 0,00% 06/10/2022
Nghiêm Thị Nhanh 0 0,00% 06/10/2022
Phạm Bá Huy 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Thị Phương Hòa 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Văn Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022