Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Thị Hiền 23.964.820 23,96% 10/12/2021
Nguyễn Văn Vinh 20.083.840 20,08% 13/12/2021
Lê Thị Tư 8.516.000 8,52% 13/12/2021
Lê Văn Thăng 8.515.000 8,52% 13/12/2021
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5.705.400 5,71% 31/12/2018
Trần Thị Hường 3.761.470 3,76% 08/12/2021
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1.500.000 1,50% 31/12/2018
CTCP Victory Capital 1.134.920 1,13% 31/12/2021
CTCP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí 551.600 0,55% 31/12/2018
CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Phương Nam 528.600 0,53% 24/01/2022
Phạm Hoàng Nhân 164.900 0,16% 31/12/2022
Bùi Minh Chính 30.000 0,03% 31/12/2019
Nguyễn Thị Trường An 15.680 0,02% 01/11/2019
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 10.800 0,01% 31/12/2018
Phạm Minh Quốc 9.800 0,01% 31/12/2022
Lưu Phương Lan 7.450 0,01% 16/12/2021
Nguyễn Tấn Thụ Chủ tịch HĐQT 7.000 0,01% 23/08/2022
Cao Thị Tuyết Nhung 0 0,00% 31/03/2023
Nguyễn Phú Hùng 0 0,00% 31/03/2023
Nguyễn Thanh Tuấn 0 0,00% 31/03/2023