Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Dongwon Systems Corporation 13.224.518 88,16% 31/12/2021
CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến 1.482.228 9,88% 31/12/2021
Song Jong Sun Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Lee Jeong Ki Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Lê Thị Ngọc Trâm 0 0,00% 30/09/2022
Lê Văn Nhân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/09/2022
Công ty TNHH Thương mại Việt Siêu 0 0,00% 08/09/2015
Châu Ngọc Giang Thanh 0 0,00% 14/10/2015
Trần Thị Thủy Tiên Kế toán trưởng 0 0,00% 30/09/2022
Jo Jeong Kook 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Đình Khánh 0 0,00% 30/09/2022
Park Moonsu 0 0,00% 30/09/2022
Choi Sang Woo 0 0,00% 30/09/2022
Huỳnh Thanh Kháng 0 0,00% 30/09/2022
Bùi Thị Việt Hà 0 0,00% 30/09/2022
Won Jonghun Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Red River Holding 0 0,00% 18/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 0 0,00% 16/08/2013
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0,00% 30/03/2017
VOF Investment Ltd 0 0,00% 30/03/2017