Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Vũ Quang Dung 23.666.153 4,95% 30/06/2022
Công ty TNHH Sỹ Phát 22.715.886 4,76% 30/06/2022
Dương Ngọc Hòa 21.742.080 4,55% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm 21.355.392 4,47% 31/12/2021
Dương Nhất Nguyên Chủ tịch HĐQT 14.592.000 3,05% 30/06/2022
Đặng Đình Thắng 11.520.000 2,75% 31/12/2020
Dương Mai Anh 10.068.480 2,11% 30/06/2022
Dương Bảo Anh 8.124.096 1,70% 30/06/2022
Lương Thị Hương Giang Thành viên HĐQT 6.840.000 1,43% 30/06/2022
Đỗ Thành Lập 2.292.000 0,55% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Nhung 1.280.000 0,31% 30/06/2019
Nguyễn Trung Thành 522.600 0,12% 30/06/2019
Trần Thị Lâm 114.000 0,02% 30/06/2022
Lê Huy Dũng 99.180 0,02% 30/06/2021
Lê Thị Tuyết Chinh 74.214 0,02% 30/06/2022
Hồ Phan Hải Triều 50.000 0,01% 31/12/2020
Ngô Trần Đoan Trinh Phó Tổng giám đốc 22.800 0,00% 30/06/2022
Phạm Danh Phó Tổng giám đốc 11.400 0,00% 30/06/2022
Trịnh Diệu Anh 11.400 0,00% 30/06/2021
Trương Ngọc Phú 11.400 0,00% 30/06/2022