Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Hợp tác kinh tế - Quân khu 4 3.821.932 50,96% 31/12/2021
CTCP Nhựa An Phát Xanh 2.613.319 34,84% 13/10/2021
Phan Trí Nghĩa 75.775 1,01% 10/03/2020
Phan Văn Toàn Thành viên HĐQT 38.600 0,51% 18/09/2019
CTCP Nhựa - Bao bì Vinh 12 0,00% 31/12/2019
Phạm Thị Hải 0 0,00% 21/07/2010
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings 0 0,00% 14/10/2021
Ngô Quang Việt Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Hồng Viện 0 0,00% 07/10/2022
Vũ Diệu Hương 0 0,00% 07/10/2022
Trần Ngọc Sâm Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
Cao Xuân Vinh Phó Giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Phạm Hoàng Việt 0 0,00% 07/10/2022
Bùi Quốc Hân 0 0,00% 16/12/2010
Nguyễn Xuân Hải Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 07/07/2017
Phạm Thị Nguyệt 0 0,00% 31/12/2012
Trần Thị Hồng Thái 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Ngọc Anh 0 0,00% 17/10/2016
Hoàng Xuân Hùng 0 0,00% 31/12/2012
Phạm Nguyệt Minh Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/04/2016