Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 12.620.000 50,48% 31/12/2021
Andbanc Investments Sif - Vietnam Value and Income Portfolio 3.854.737 15,42% 25/03/2020
Phạm Thị Thu 1.235.193 4,94% 30/06/2022
Đinh Quang Huy Thành viên HĐQT 736.101 2,94% 30/06/2022
Dương Thị Thông 399.906 1,60% 30/06/2020
Phạm Minh Tuấn Kế toán trưởng 186.783 0,75% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Gấm Thành viên HĐQT 139.154 0,56% 30/06/2022
Trần Hồng Quang Chủ tịch HĐQT 112.353 0,45% 30/06/2022
Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT 30.188 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Hải 20.195 0,08% 31/12/2021
Bùi Thị Thanh Nga 17.968 0,07% 31/12/2021
Trần Trung Kiên Thành viên Ban kiểm soát 15.468 0,06% 30/06/2022
Trần Thị Bích Hạnh 12.257 0,05% 30/06/2022
Phạm Duy Huân Phó Tổng giám đốc 8.290 0,03% 30/06/2022
Trần Thị Triển 6.639 0,03% 30/06/2022
Trần Duy Hưng Tổng giám đốc 3.072 0,01% 30/06/2022
Ngô Thùy Trang 0 0,00% 29/03/2017
Nguyễn Thị Hiệp 0 0,00% 31/12/2016
Trịnh Thị Thủy 0 0,00% 10/06/2015
Lưu Văn Lấu 0 0,00% 23/01/2017