Giới thiệu

Agriseco là một trong những Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, hoạt động chính của Agriseco là Kinh doanh Vốn, Trái phiếu và hoạt động Tự doanh. Agriseco hiện là công ty có số Vốn điều lệ lớn thứ 2 thị trường. Agriseco có Ngân hàng mẹ là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, là Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với nguồn tài chính vững mạnh, hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Chính vì vậy, trong suốt quá trình hoạt động, Agriseco luôn nhận được nhiều lợi thế mang lại từ Ngân hàng mẹ như về tiềm lực tài chính, mạng lưới các chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc có thể hỗ trợ Agiriseco trong việc phát triển mạng lưới, tìm kiếm khách hàng.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán
 • Tự doanh chứng khoán
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Đại lý phát hành chứng khoán
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 20/12/2000
Số ĐKKD 0101150107
Ngày cấp ĐKKD 21/02/2024
Vốn điều lệ 2.153.913.090.000
Mã số thuế 0101150107
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNO&PTNT VN (Agriseco) tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán NHNO&PTNT VN, là Công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập trực thuộc NHNO&PTNT VN, được thành lập ngày 20/12/2000 theo Quyết định số 269/QĐ/HĐQT của Hội đồng quản trị NHNO&PTNT VN với số Vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng; được tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty và Giám đốc quy định tại Luật Doanh nghiệp; hoạt động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty và Giấy phép hoạt  động Số 08/GPHĐKD do  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/05/2001; điều chỉnh lần gần nhất ngày 10/7/2009 theo Quyết định số 108/UBCK-CP của UBCK NN cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
 • Tháng 01/2004, Agriseco tăng Vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng;
 • Tháng 11/2005, Agriseco tăng Vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng;
 • Tháng 10/2007, Agriseco tăng Vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng;          
                                            
 • Ngày 24/6/2008, NHNO&PTNT VN chính thức phê duyệt phương án cổ phần hóa của Agriseco với số Vốn điều lệ là 1.200 tỷ đồng;
 •  Agriseco tiến hành cổ phần hóa bắt  đầu từ ngày 06/01/2009  đến ngày 23/01/2009 thông qua việc bán đấu giá, phát hành với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên.
 • Đến ngày 10/7/2009, Agriseco chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (Theo Quyết định số 108/UBCK-CP của UBCK NN cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) với số Vốn điều lệ là 1.200 tỷ đồng.
 • Ngày 10/12/2009, Chính thức đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, mã giao dịch AGR.
 • Ngày 17/10/2010 nâng vốn điều lệ công ty lên 2.120 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 21/02/2024
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 32.000
KL đang niêm yết 215.391.309
Tổng giá trị niêm yết 2.153.913.090.000

Ban lãnh đạo

Phan Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Thuận Thành viên HĐQT
Đoàn Ngọc Hoàn Thành viên HĐQT
Lê Sơn Tùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thành viên HĐQT
Lê Hương Giang Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Hồng Dương Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Đức Tú Thành viên Ban kiểm soát
Lê Sơn Tùng Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Lan Phó Tổng giám đốc
Bùi Đức Thắng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Tùng Giám đốc
Tăng Thị Trinh Kế toán trưởng
Đinh Ngọc Đạt Đại diện công bố thông tin