Giới thiệu

So với các công ty sản xuất dược phẩm khác, Công ty Cổ Phần Dược Becamex là một công ty trẻ, chỉ chiếm một thị phần rất khiêm tốn trên thị trường, thương hiệu Becamex pharma chỉ mới xuất hiện từ đầu năm 2009. Hiện Công ty cố gắng tạo nên một thương hiệu với mục tiêu sản xuất các sản phẩm tân dược với có giá hành thấp nhưng chất lượng cao đạt hiệu quả trong điều trị, được thị trường chấp nhận và tin tưởng. Becamex Pharma phấn đấu gia tăng dần thị phần trong những năm sắp tới.

Lĩnh vực kinh doanh

 
 • Sản xuất, gia công các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng.
 • Sản xuất dược phẩm, vật tư y tế.
 • Mua bán dược phẩm, vật tư y tế, mỹ phẩm, hóa chất  (không thuộc danh mục cấm), nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, các loại thực phẩm và thực phẩm chức năng. 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 3700683163
Ngày cấp ĐKKD 07/07/2020
Vốn điều lệ 60.000.000.000
Mã số thuế 3700683163
Ngành nghề & Lĩnh vực Y tế > Dược phẩm

 • Tiền  thân của Công  ty Cổ phần Dược BECAMEX là Công  ty Dược Phẩm Tỉnh Sông Bé, được thành lập  từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng như một đơn vi kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh lúc bấy giờ.
 • Việc thay đổi cơ cấu tổ chức, với chủ trương đăng ký lại doanh nghiệp trong tổng thể toàn xã hội, UBND tỉnh Sông Bé đã ký Giấy phép số 132 ngày 14/11/1992 và giấy phép kinh doanh số 103734 ngày 08/12/1992 chính thức thành lập công ty Dược với tên gọi là Công ty Dược Vật Tư Y Tế Bình Dương.
 • Ngày 10/11/2004, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định số 155/2004/QD-UB về việc sáp nhập Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Dương vào Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) và quyết định số 30/QĐUB ngày 07/01/2005 về việc thành lập Công ty Dược và Vật tư y tế Bình Dương trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).
 • Ngày 29/12/2005 Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty CP Dược và Vật tư Y tế Bình Dương theo giấy CNDKKD số 4603000202 ngày 29/12/2005 với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Với chức năng sản xuất và kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, kinh doanh mỹ phẩm.
 • Trong năm 2006 và 2007, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 40,4 tỷ đồng.
 • Ngày 01/7/2008 Công ty đã đổi tên Công Ty Cổ Phần Dược Vật Tư Y Tế Bình Dương thành Công ty Cổ Phần Dược Becamex.
 • Năm 2018, VĐL nâng lên 60.000.000.000 đồng.
 • Ngày 24/7/2019, Công ty đổi tên thành CTCP Dược Enlie.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 07/07/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.400
KL đang niêm yết 6.000.000
Tổng giá trị niêm yết 60.000.000.000

Ban lãnh đạo

Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT
Phan Thanh Sơn Thành viên HĐQT
Lê Minh Trí Thành viên HĐQT
An Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
Phạm Thị Liên Trưởng ban kiếm soát
Trương Chí Cả Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thành An Thành viên Ban kiểm soát
An Mạnh Hùng Tổng giám đốc
Phạm Hồng Nhung Kế toán trưởng
Lê Sỹ Tuấn Đại diện công bố thông tin