Giới thiệu

Công ty là một đơn vị luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất chè đạt chất lượng sạch đảm bảo và không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng kinh doanh như đa dạng mẫu mã và bao bì. Chất lượng sản phẩm luôn được Công ty chú trọng cải thiện góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào sản phẩm Chè của Công ty. Công ty còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chè, dây chuyền phần loại bằng máy tách màu đưa mẫu mã ngày được đẹp hơn.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng cây cà phê.
 • Trồng cây chè.
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.
 • Sản xuất truyền tải và phân phối điện.
 • Nghiên cứu, xây dựng, tư vấn và chuyển giao. Các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Trồng cây công nghiệp dài ngày khác.
 • Mua bán, xuất nhập khẩu chè, cà phê. Mua bán nông sản.
 • Kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 5900190465
Ngày cấp ĐKKD 04/05/2019
Vốn điều lệ 118.824.000.000
Mã số thuế 5900190465
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Công ty có tiền thân là Đồn điền Trà Bàu Cạn được hình thành từ năm 1923;
 • Năm 1993, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập lại tại Quyết định 84/QĐ-UB-TLL ngày 12/3/1993 có tên là Nông trường Quốc doanh Chè Bàu Cạn;
 • Năm 1996 UBND tỉnh Gia Lai quyết định số 783/QĐ-UB đổi tên thành Xí nghiệp Nông Công Nghiệp Chè Bàu Cạn, và quyết định số 15/2007/QĐ-UB ngày 1/3/2007 đổi tên thành Công ty Chè Bàu Cạn;
 • Ngày 23/8/2010 Công ty đổi thành Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn ;
 • Ngày 17/4/2017, Công ty chính thức được hoạt động theo hình thức CTCP theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5900190465 do Sở KH và ĐT tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 28/8/1996 thay đổi lần thứ 3 ngày 17/4/2019 với VĐL là 108.976.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 10/7/2017;
 • Năm 2019, VĐL nâng lên 118.824.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 04/05/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 9.700
KL đang niêm yết 11.882.400
Tổng giá trị niêm yết 118.824.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thị Sen Chủ tịch HĐQT
Đặng Trường Sanh Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hồng Minh Thành viên HĐQT
Đặng Thành Trường Thành viên HĐQT
Nguyễn Trần Khoa Thành viên HĐQT
Lê Thu Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Ngọc Minh Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Giang Hà Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Trường Sanh Giám đốc
Đặng Thành Trường Kế toán trưởng
Trần Văn Dương Đại diện công bố thông tin