Giới thiệu

Ngành Đường sắt có 15 đơn vị là công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt và một số công ty cổ phần xây lắp. Nếu so sánh thì Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Sài Gòn có quy mô sản xuất, công nghệ, thiết bị và lao động lớn trong khối quản lý kết cấu hạ tầng nên có nhiều thuận lợi. So với các đơn vị khác trong ngành đường sắt thì Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Sài Gòn quy mô trung bình, nên có vị thế nhỏ trong ngành Đường sắt.

Lĩnh vực kinh doanh

 •  Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống KCHT Đường sắt Quốc gia;
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn giao thông đường sắt;
 • Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0301072382
Ngày cấp ĐKKD 10/08/2020
Vốn điều lệ 20.450.000.000
Mã số thuế 0301072382
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Tiền thân của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn là Khu Đường sắt Sài Gòn-Mương Mán và đã mang nhiều tên gọi khác nhau như sau:
  • Từ 30/4/1975 tiếp quản Ty ốc lộ hỏa xa chế độ cũ, đến tháng 9/1976;
  • Từ 01/10/1976 đến tháng 12/1982: tên gọi là Khu đường sắt Sài Gòn-Đồng Nai;:
  • Từ tháng 12/1982 đến tháng 12/1983: tên gọi là Đoạn cầu đường Sài Gòn –Mương Mán;
  • Từ tháng 01/1984 đến tháng 6/1996: tên gọi là Xí nghiệp Quản lý Đường Sắt Sài GònMương Mán;
  • Từ tháng 6/1996 đến tháng 3/2003: tên gọi là Xí nghiệp Quản lý Đường Sắt Sài Gòn;
  • Từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2010: tên gọi là Công Ty Quản Lý Đường Sắt Sài Gòn;
  • Từ tháng 9/2010 đến tháng 01/2016: tên gọi là Công Ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Sài Gòn;
 • Ngày 30/10/2015, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 3891/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Sài Gòn thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
 • Ngày 02/02/2016: Công ty hoàn thành việc cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0301072382 do Sở kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần 1 ngày 02/02/2016, với mức vốn điều lệ là 20.450.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: ngày 06/12/2016 theo văn bản số 7990/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 10/08/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.000
KL đang niêm yết 2.045.000
Tổng giá trị niêm yết 20.450.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Công Đông Chủ tịch HĐQT
Lê Đình Hà Thành viên HĐQT
Lê Hồng Phúc Thành viên HĐQT
Vũ Duy Hoan Trưởng ban kiếm soát
Ngô Thị Thủy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Công Thành Thành viên Ban kiểm soát
Lê Đình Hà Giám đốc
Lê Hồng Phúc Phó Giám đốc
Nguyễn Đình Đảng Phó Giám đốc
Trần Hữu Phương Phó Giám đốc
Nguyễn Xuân Hùng Phó Giám đốc
Trần Văn Lân Kế toán trưởng
Đỗ Đức Thuận Đại diện công bố thông tin