Giới thiệu

Sau hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, ngày nay CTCP 28 Hưng Phú là một trong những doanh nghiệp may mặc hàng đầu của Việt Nam và có danh tiếng trên thế giới. Với gần 800 CBCNV và hệ thống trang thiết bị hiện đại, năng lực hiện nay của Công ty đạt 3 triệu sản phẩm sơ mi cao cấp/ năm.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất, mua bán sản phẩm may mặc;
  • Sản xuất, mua bán các loại nguyên phụ liệu vật tư, bao bì, máy móc thiết bị ngành may mặc;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà xưởng;
  • Đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 4103005810
Ngày cấp ĐKKD 30/09/2019
Vốn điều lệ 20.000.000.000
Mã số thuế 4103005810
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • CTCP 28 Hưng Phú tiền thân là  Xí nghiệp May 28 - cơ sở 2 được thành lập theo Quyết định số 877/QĐ - CB ngày 02/12/1991 của Giám đốc  xí nghiệp;
  • Ngày 11/12/1992, Bộ quốc phòng ra Quyết định số 71B/QĐ - QP về kiện toàn Xí nghiệp may X28 thành Công ty may 28 trực thuộc Tổng cục hậu cần, theo đó Xí nghiệp may 28 - cơ sở 2 được đổi tên thành Xí nghiệp may 28.2;
  • Ngày 18/4/1998, đổi tên thành Xí nghiệp 28-2;
  • Ngày 25/10/2006, Đổi tên thành CTCP 28 Hưng Phú;
  • Năm 2017, VĐL công ty đạt 20.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/09/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 15.000
KL đang niêm yết 2.000.000
Tổng giá trị niêm yết 20.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Quyết Thắng Chủ tịch HĐQT
Lê Đức Khiêm Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT
Lữ Công Thinh Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Việt Phong Thành viên Ban kiểm soát
Lê Văn Võ Thành Thành viên Ban kiểm soát
Lê Đức Khiêm Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Tổng giám đốc
Tăng Hùng Kế toán trưởng
Tăng Hùng Đại diện công bố thông tin