Giới thiệu

Công ty là doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn sở hữu Nhà nước, từ lâu đã được các cấp chính quyền giao phụ trách cung cấp dịch vụ công ích trên địa bán thành phố Hà Tĩnh cũng như các khu vực phụ cận nên Công ty luôn giữ vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ công ích trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty với trên 250 người luôn hướng đến sự toàn diện, làm việc tận tụy và phục vụ khách hàng chu đáo nhất vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong đó, đội ngũ lãnh đạo của Công ty là những người trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, nhạy bén trong việc đánh giá thị trường và nhìn nhận chính xác cơ hội đầu tư, kịp thời đưa ra các chiến lược, định hướng phù hợp để đưa Công ty phát triển đi lên.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Dịch vụ công ích, hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về vệ sinh môi trường, điện, cây xanh.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 11/08/1999
Số ĐKKD 3000336559
Ngày cấp ĐKKD 01/09/2015
Vốn điều lệ 164.383.820.000
Mã số thuế 3000336559
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh là doanh nghiệp được chuyển đổi cổ phần hóa từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước - Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh. Tiền thân của Công ty là Công ty Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh hoạt động như một đơn vị hành chính sự nghiệp, được thành lập theo quyết định số 218/QĐ/TC ngày 29/2/1992 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;
  • Ngày 11/8/1999, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1573/1999/QĐ.UB.TCCQ về việc thành lập Công ty Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh, Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với số VĐL là 1.687.296.000 đồng;
  • Ngày 17/6/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh thành Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh;
  • Năm 2013, Công ty thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/2/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý công trình Đô thị Hà Tĩnh;
  • Công ty chính thức hoạt động theo hình thức CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3000336559 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/1/2015 với VĐL là 157.926.000.000 đồng, đến ngày 10/8/2015 điều chính VĐL lại là 164.383.820.000 đồng;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 18/5/2015.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/09/2015
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá
Giá chào sàn 10.200
KL đang niêm yết 16.438.382
Tổng giá trị niêm yết

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thành Vĩnh Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Duy Bằng Thành viên HĐQT
Trần Đình Hòa Thành viên HĐQT
Lê Viết Sơn Thành viên HĐQT
Đậu Văn Tám Thành viên HĐQT
Ngô Thị Ngọc Ánh Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Văn Thống Thành viên Ban kiểm soát
Trương Văn Tuấn Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Duy Bằng Giám đốc
Trần Đình Hòa Phó Giám đốc
Nguyễn Thành Vĩnh Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Ánh Kế toán trưởng
Nguyễn Duy Bằng Đại diện công bố thông tin