Giới thiệu

Là một thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty đã tạo từng bước khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xây dựng các công trình công nghiệp. Trong những năm gần đây Công ty đã đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị để có thể thi công những công trình cao tầng với giá trị lớn và yêu cầu cao về kỹ thuật như nhà Trụ sở Bộ Khoa học Công nghệ, Cao ốc văn phòng Ngân hàng MHB, ...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Giám sát thi công xậy dựng loại công trình hạ tầng, thủy lợi, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình xây dựng - Hoàn thiện;
 • Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện loại công trình đường bộ;
 • Môi giới bất động sản;
 • Định giá bất động sản;
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 • Thiết kế công trình thủy lợi;
 • Thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế công trình kỹ thuật;
 • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất thủy văn;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;
 • Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính);
 • Đầu tư kinh doanh nhà ở và hạ tầng khu công nghiệp;
 • Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện cơ khí phục vụ các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng;
 • Sản xuất, kinh doanh rượu và nước giải khát có cồn;
 • Tư vấn đầu tư;
 • Khảo sát, thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Tư vấn giám sát chât lượng xây dựng;
 • Sản xuất kết cấu thép phục vụ các công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, công trình, công trình xây dựng;
 • Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, kỹ thuật và dự toán, quyết toán công trình xây dựng;
 • Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng đến nhóm A, xây dựng các công trình thủy lợi, đường bộ, đường dây và trạm biến thế điện;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 19/06/1968
Số ĐKKD 0101482060
Ngày cấp ĐKKD 22/08/2009
Vốn điều lệ 40.000.000.000
Mã số thuế 0101482060
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 •  Ngày 19/06/1968: Công ty Xây lắp thuộc bộ Công nghiệp nhẹ được thành lập theo Quyết định số 767/CNN-TCCB;
 • Theo Quyết định số 556/CNN/TCLĐ ngày 13/11/1990 Công ty Xây dựng được kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động để phù hợp với các điều kiện mới của kinh tế thị trường, thành lập các Xí nghiệp thành viên có Giám đốc và các bộ phận chức năng;
 • Ngày 07/05/1993 Công ty Xây dựng công nghiệp nhẹ số 1, là tiền thân của ICIC, được thành lập theo Quyết định số 463/CNn-TCLD với tổng mức vốn kinh doanh là 1,137816 triệu đồng;
 • Ngày 28/04/2002 Công ty được đổi tên thành Công ty Xây dựng công nghiệp số 1, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam theo quyết định số 832/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
 • Ngày 16/12/2003 Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 218/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng;
 • Tháng 08/2005 Công ty nâng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng;
 • Tháng 09/2007 Công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng;
 • Tháng 10/2009 Công ty phát hành thành công 1.000.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 30 tỷ đồng.
 • Năm 2010: Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/08/2009
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 20.500
KL đang niêm yết 4.000.000
Tổng giá trị niêm yết 40.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Gia Hưng Chủ tịch HĐQT
Đinh Văn Viện Thành viên HĐQT
Vũ Khắc Đáp Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Vinh Thành viên HĐQT
Đặng Quang Cường Trưởng ban kiếm soát
Đinh Viết Thường Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Văn Hùng Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Nhất Tuấn Tổng giám đốc
Trần Gia Hưng Phó Tổng giám đốc
Đỗ Trung Dũng Kế toán trưởng
Phan Hữu Nam Đại diện công bố thông tin