Giới thiệu

Masan Tài Nguyên là nhà sản xuất vonfram lớn nhất bên ngoài Trung Quốc, Mỏ Núi Pháo, tọa lạc tại Tỉnh Thái Nguyên thuộc Miền Bắc Việt Nam, là mỏ vonfram mới đầu tiên được phát triển khai thác và sản xuất thành công trong 15 năm qua. Mỏ đã được các nhà phân tích hàng đầu trong ngành công nghiệp khai khoáng đánh giá là một trong những mỏ vonfram lớn nhất được xác định bên ngoài Trung Quốc, với trữ lượng quặng tiềm năng đã được chứng mình là 66 triệu tấn. Masan Tài Nguyên tin rằng với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm của mình, thuận lợi trong việc tiếp cận mỏ, khả năng thực hiện các dự án vượt trội, các đối tác nước quốc tế và khả năng huy động vốn, Masan Tài Nguyên đã phát triển nền tảng thích hợp nhất các nguồn lực này và xây dựng Công ty Núi Pháo thành công ty khai thác khoáng sản hàng đầu Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh

 • Dịch vụ nghiên cứu thị trường.
 • Dịch vụ tư vấn quản lý.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0309966889
Ngày cấp ĐKKD 11/02/2022
Vốn điều lệ 10.991.554.200.000
Mã số thuế 0309966889
Ngành nghề & Lĩnh vực Tài nguyên cơ bản > Khai khoáng chung

 • Ngày 27/4/2010, Công ty được thành lập với tên gọi là Công ty Cổ phần Tài Nguyên Ma San, với mục tiêu thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên của Tập Đoàn Masan.
 • Tháng 8/2013, Công ty nhận Giấy chứng nhận Đầu tư số 41122000131 do Ủy Ban Nhân dân TP. HCM cấp.
 • Công ty hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309966889 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 27/4/2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 4/2/2015.
 • Tháng 7/2010, VĐL công ty đạt 20.000.000 đồng.
 • Tháng 9/2010 VĐL nâng lên 1.892.875.000.000 đồng.
 • Tháng 3/2011, VĐL nâng lên thành 5.406.826.290.000 đồng.
 • Tháng 1/2013, VĐL nâng lên 5.565.850.590.000 đồng.
 • Tháng 7/2013, VĐL nâng lên 6.851.880.420.000 đồng.
 • Tháng 2/2015, VĐL nâng lên 7.194.473.280.000 đồng.
 • Ngày UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng: 29/7/2015.
 • Ngày 6/8/2020, Công ty đổi tên thành CTCP MaSan High - Tech Materials.
 • Năm 2020: VĐL nâng lên 10.991.554.200.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 11/02/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 15.500
KL đang niêm yết 1.099.155.420
Tổng giá trị niêm yết 10.991.554.200.000

Ban lãnh đạo

Danny Le Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thiều Nam Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thu Hiền Thành viên HĐQT
Craig Richard Bradshaw Thành viên HĐQT
Craig Richard Bradshaw Tổng giám đốc
Đinh Lệ Hằng Phó Tổng giám đốc
Hady Seyeda Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Huy Tuấn Giám đốc tài chính
Nguyễn Thị Thanh Mai Kế toán trưởng
Phạm Nguyên Hải Đại diện công bố thông tin