Giới thiệu

Trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang còn Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Tuy nhiên đây là khu vực đặc biệt nên chỉ có khu vườn chim do Trung tâm đang quản lý là có thể kết hợp khai thác du lịch và các sản phẩm dịch vụ di lịch, điều này đem lại lợi thế nhất định cho trung tâm. Trong hoạt động canh tác nông lâm nghiệp, trung tâm có lợi thế quỹ đất tập trung lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Điều này là lợi thế rất lớn khi có các sản phẩm phù hợp để triển khai thực hiện trên quy mô diện tích đất tập trung

Lĩnh vực kinh doanh

  • Lập kế hoạch sử dụng đất, lập phương án Điều chế rừng, kế hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên và lập các dự án đầu tư quy định của pháp luật
  • Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trồng rừng, khai thác rừng trồng theo quy định của pháp luật. Kêu gọi đầu tư liên doanh, liên kết trong và ngoài tỉnh để khai thác hợp lý mặt đất, mặt nước sản xuất, kinh doanh nông lâm ngư kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ổn định môi trường sinh thái rừng
  • Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim để phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã và phát triển du lịch sinh thái 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 997/QÐ-UBND
Ngày cấp ĐKKD 20/07/2020
Vốn điều lệ 29.813.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Thực phẩm và đồ uống > Nông sản, thủy sản, đồn điền

  • Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân có tiền thân là Nông trường Mùa Xuân, thành lập tháng 3/1976 trên vùng đất khu căn cứ kháng chiến cũ của tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng và hoạt động sản xuất lúa, mía, khóm
  • Tháng 11/1993, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định chuyển từ Nông trường Mùa Xuân thành Lâm Trường Mùa Xuân
  • Tháng 6/2002, Lâm trường Mùa Xuân sáp nhập với Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng
  • Ngày 20/06/2011, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân
  • Ngày 24/10/2014, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định về  việc chuyển giao Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân từ Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 20/07/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 20.300
KL đang niêm yết 700.938
Tổng giá trị niêm yết 7.009.380.000

Ban lãnh đạo

Dương Văn Đạt Giám đốc
Lê Minh Lành Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hiền Phó Giám đốc
Tống Văn Khôi Kế toán trưởng