Giới thiệu

Ninh Vân Bay chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005, là một trong những khu nghỉ đâu tiên kinh doanh du lịch cao cấp thực sự với mức giá đắt nhất Việt Nam. Qua 5 năm phát triển, NVB đã xây dựng được hệ thống tổ chức, quản lý kinh doanh hiệu quả, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong thị trường du lịch cao cấp.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Hoạt động tư vấn quản lý;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Nhà hàng và các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 • Xây dựng nhà để ở;
 • Xây dựng nhà không để ở;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 26/09/2006
Số ĐKKD 0102051941
Ngày cấp ĐKKD 12/10/2022
Vốn điều lệ 905.000.000.000
Mã số thuế 0102051941
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Phong - được thành lập ngày 26/09/2006 theo giấy ĐKKD số 0103013874, hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, xây dựng các công trình xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất với số vốn đăng ký ban đầu là 1.000.000.000 đồng.
 • Ngày 25/6/2009 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Phong đã họp và quyết định tăng vốn điều lệ lên 21 tỷ đồng.
 • Nhằm thực hiện việc tái cấu trúc Công ty, ngày 24/9/2009 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Phong đã tiến hành tăng vốn điều lệ  lên 265.000.000.000 đồng, đồng thời đổi tên thành Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay với ngành nghề là bất động sản du lịch, trong đó mũi nhọn là Du lịch cao cấp.
 • Ngày 16/11/2009,Công ty chính thức tăng vốn điều lệ lên 505.000.000.000 đồng.
 • Ngày 20/01/2010, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã họp và ra Nghị quyết chào bán thêm 10 triệu cổ phần theo hình thức chào bán riêng lẻ, tổng  vốn sau khi  phát hành thêm sẽ là 605.000.000.000 đồng, vốn thực góp của Công ty là 505.000.000.000 đồng.
 • Năm 2013 Công ty tập trung hoàn thành việc tăng VĐL lên 905 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này, nâng tổng số cổ phiếu niêm yết giao dịch tại HOSE là 90,5 triệu cổ phiếu từ ngày 24/5/2013.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 12/10/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 30.000
KL đang niêm yết 90.500.000
Tổng giá trị niêm yết 905.000.000.000

Ban lãnh đạo

Vũ Hoàng Linh Chủ tịch HĐQT
Trịnh Nguyên Khánh Thành viên HĐQT
Đặng Thùy Linh Thành viên HĐQT
Đỗ Quang Hải Thành viên HĐQT
Vũ Ngọc Tú Thành viên HĐQT
Đinh Thị Hạnh Trưởng ban kiếm soát
Vũ Hà Nam Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hồ Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Hồng Quỳnh Tổng giám đốc
Daniel Matthew Wood Phó Tổng giám đốc
Phạm Thị Minh Kế toán trưởng