Giới thiệu

Công ty là đơn vị duy nhất của ngành cung cấp dịch vụ vận tải xăng dầu đường sông của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam tại phía Nam. Hàng năm, Công ty vận chuyển một khối lượng lớn xăng dầu cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên về đường sông và ven biển, tạo được uy tín đối với các đơn vị thành viên khác của Tổng Công ty. Bên cạnh đó, Công ty làm đại lý xăng dầu cho Tổng Công ty và hàng năm đã giúp Tổng Công ty bán một khối lượng lớn xăng dầu ra thị trường. Mục tiêu của Công ty là tiếp tục nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường, chiến lược phát triển của ngành và các đối thủ cạnh tranh để có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ, phát triển kinh doanh, tăng lợi nhuận Công ty.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy; Vận tải xăng, dầu, dầu nhờn, dầu thô, khí hóa lỏng, hóa chất lỏng, nước nhiễm dầu, cặn dầu và các hàng hóa khác;
 • Xử lý và tiêu hủy các rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở);
 • Sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp phương tiện vận tải thủy (trừ thiết kế phương tiện vận tải);
 • Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở);
 • Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, sản phẩm làm mát động cơ;
 • Cung ứng và quản lý thuyền viên;
 • Hoạt động của đại lý bảo hiểm;
 • Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ đã tinh chế. Mua bán nguyên liệu chế phẩm dầu nhờn, than. Kinh doanh xăng dầu cho các tàu biển, tàu sông;
 • Bán buôn sắt thép tấm, lá dải, sắt dạng hình. Mua bán kim loại màu, sắt thép;
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị kho xăng dầu (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở);
 • Dịch vụ đại lý vận tải biển. Cho thuê tàu vận tải. Cung ứng xăng dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn cho tàu biển, tàu thủy nội địa. Vệ sinh tàu dầu. Đại lý tàu biển;
 • Bán lẻ dầu hỏa;
 • Bán buôn cao su, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở);
 • Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở);
 • Thu gom rác thải độc hại;
 • Sửa chữa thiết bị, phương tiện đánh bắt thủy sản; đại lý mua bán sản phẩm xăng dầu cho tàu, thuyền nước ngoài. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh); san lấp mặt bằng; dịch vụ rửa vệ sinh tàu dầu, thu gom xử lý cặn dầu, dầu lẫn nước (không xử lý tại thành phố Hồ Chí Minh); ứng cứu tàu tràn;
 • Xử lý tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở);
 • Đại lý mua bán các sản phẩm dầu khí. Đại lý mua bán sản phẩm xăng dầu cho tàu, thuyền nước ngoài; Đại lý, môi giới nhiên liệu;
 • Xây dựng kho xăng dầu;
 • Cung ứng tàu biển, lai dắt tàu biển,ứng cứu tràn dầu. Dịch vụ súc vệ sinh tàu, thu gom xử lý cặn dầu, dầu lẫn nước (Không hoạt động tại TPHCM), súc rửa tàu. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, vận tải thủy nội địa. Thuê tầu vận tải. Cho thuê tàu vận tải. Cung ứng xăng dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn cho tàu biển, thủy nội địa. Vệ sinh tàu dầu;
 • Vận tải xăng, dầu, dầu nhờn, dầu thô, khí hóa lỏng, hóa chất lỏng, nước nhiễm dầu, cặn dầu và hàng hóa khác;
 • Kinh doanh vật tư, thiết bị giàn khoan và các thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí. Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho ngành thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.
 • Đóng mới, sửa chữa phương tiện vận tải thủy, tàu đánh cá (không hoạt động tại trụ sở).

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0301825283
Ngày cấp ĐKKD 29/11/2021
Vốn điều lệ 230.407.170.000
Mã số thuế 0301825283
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Vận tải biển

 • Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Vận tải xăng dầu đường sông, được thành lập từ cơ sở sát nhập Xí Nghiệp sửa chữa tàu Bình Chánh và bộ phận vận tải xăng dầu đường sông của Công ty vận tải xăng dầu (VITACO),Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là sửa chữa đóng tàu và vận tải xăng dầu đường sông.
 • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, năm 1999 Xí nghiệp Vận Tải Xăng DầuĐường Sông được chuyển thành Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex theo Quyết định số 151/1999/QĐ – TTG của Thủ Tướng Chính Phủ. Công ty là thành viên của Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam, hoạt động với mức vốn điều lệ ban đầu là 13,5 tỷ đồng, trong đóTổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam góp 30%, phần còn lại là của các cổ đông trong công ty và của các cổ đông khác ở các đơn vị thành viên TổngCông Ty Xăng Dầu Việt Nam.
 • Năm 1999 khi Công ty thành lập, vốnđiều lệ là 13,5 tỷ đồng. Với mức vốn này không đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động của Công ty, gây không ít khó khăn cho sự phát triển của Công ty.
 • Năm 2003, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 14,596 tỷ đồng, Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 35% vốn điều lệ.
 • Năm 2004, vốn điều lệ của Công ty là 19,370 tỷ đồng, Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ.
 • Năm 2006 vốn điều lệ của Công ty tăng lên 35 tỷ đồng, Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ.
 • 28/12/2006: cổ phiếu của Công ty (PJT) được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 • Năm 2008 vốn điều lệ Công Ty tăng lên 70 tỷ đồng, Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam chiếm 51,21 % vốn điều lệ.
 • Năm 2009, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 84 tỷ đồng.Tổng công ty xăng cầu Việt Nam (năm 2012 là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) chiếm 51.21% vốn điều lệ
 • Năm 2013: Vốn điều lệ công ty tăng lên 96.599.020.000 đồng.
 • Năm 2014, vốn điều lệ Công ty tăng lên 108.172.380.000 đồng, trong đó Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex (thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu cổ phần là 51,22 % vốn điều lệ.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 153.604.780.000 đồng.
 • Năm 2021: VĐL công ty là 230.407.170.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 29/11/2021
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 44.000
KL đang niêm yết 23.040.717
Tổng giá trị niêm yết 230.407.170.000

Ban lãnh đạo

Đỗ Văn Long Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT
Đặng Thị Xuân Hương Thành viên HĐQT
Phan Anh Đức Thành viên HĐQT
Ngô Anh Dũng Thành viên HĐQT
Nguyễn Tuấn Hưng Thành viên HĐQT
Đàm Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT
Hoàng Anh Tuấn Trưởng ban kiếm soát
Phạm Ngọc Sinh Thành viên Ban kiểm soát
Trần Văn Trọng Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Thị Xuân Hương Tổng giám đốc
Phạm Văn Toản Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Duy Hải Phó Tổng giám đốc
Đàm Trọng Nghĩa Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng
Đặng Thị Xuân Hương Đại diện công bố thông tin