Giới thiệu

Với ưu thế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí – CTCP, đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công ty được sử dụng thương hiệu của Tập đoàn và Tổng Công ty trong hoạt động của mình nhờ đó việc xây dựng thương hiệu riêng cho PVFCCo tại Tây Nam Bộ có nhiều thuận lợi. Mặc khác sản phẩm của Công ty phân phối được mang thương hiệu phân bón Phú Mỹ đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường phân bón tại Việt Nam và khu vực lân cận. Đó là tiền đề vững chắc cho Công ty hướng đến mục tiêu phát triển PVFCCo-SW trở thành doanh nghiệp phân phối mạnh, hàng đầu tại khu vực Tây Nam Bộ về kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ ngành công nghiệp dầu khí.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh phân bón, hóa chất và các sản phẩm hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
 • Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ;
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Đại lý, môi giới, đấu giá;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Quảng cáo;
 • Bán buôn vật tư nông nghiệp, giống, hạt giống cây trồng, con giống thủy hải sản các loại; Dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan; Xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, hàng nông lâm thủy hải sản. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc Chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
 • Dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất khác có liên quan.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 08/07/2004
Số ĐKKD 1800722461
Ngày cấp ĐKKD 01/11/2021
Vốn điều lệ 170.000.000.000
Mã số thuế 1800722461
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất chuyên dụng

 • Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ tiền thân là trạm giao dịch tại Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 288/QĐ -TCHC ngày 08/07/2004 của Phó Giám đốc phụ trách Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.Trong quá trình phát triển và để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được đổi tên thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, trạm Giao dịch chuyển đổi mô hình hoạt động thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí tại Cần Thơ theo Quyết định số 077/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Việt Nam ký ngày14/01/2005.
 • Ngày 27/12/2007 Chi nhánh Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chuyển đổi thành Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ theo Quyết định số 80/QĐ- HĐQT của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí.
 • Ngày 07/08/2008 Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 114/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần, trên cơ sở chuyển đổi từ Xí nghiệp Kinh doanh phân bón miền Tây Nam Bộ.
 • Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 15/08/2008 và chính thức hoạt động vào ngày 01/09/2008 dưới hình thức Công ty TNHH MTV.
 • Ngày 24/12/2010 Hội đồng quản trị PVFCCo đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-PBHC về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam bộ sang mô hình Công ty Cổ phần.
 • Công ty đã chính thức hoạt động sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800722461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp ngày 31/12/2010 với số vốn điều lệ là 170.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/11/2021
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 13.500
KL đang niêm yết 17.000.000
Tổng giá trị niêm yết 170.000.000.000

Ban lãnh đạo

Phạm Quý Hiển Chủ tịch HĐQT
Chu Văn Hách Thành viên HĐQT
Nguyễn Công Bằng Thành viên HĐQT
Mai Hồng Khánh Trưởng ban kiếm soát
Phạm Thị Á Châu Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Trịnh Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Công Bằng Giám đốc
Lê Thanh Tùng Phó Giám đốc
Nguyễn Thành Công Kế toán trưởng
Lê Thanh Tùng Đại diện công bố thông tin