Giới thiệu

Sau hơn 12 năm hoạt động và phát triển, đến nay PTI đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, có uy tín cao với khách hàng nhờ có định hướng kinh doanh đúng đắn và trên 100 sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao, mức phí cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành.Về doanh thu hoạt động bảo hiểm gốc: PTI luôn giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần trong 28 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bảo hiểm gốc:
  • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;
  • Bảo hiểm tài sản và thiệt hại;
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông,  đường sắt và đường không;
  • Bảo hiểm trách nhiệm chung;
  • Bảo hiểm xe cơ giới;
  • Bảo hiểm cháy, nổ;
  • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
  • Bảo hiểm vệ tinh;
  • Bảo hiểm tàu.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.                                                                      
  • Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau:
  • Mua trái phiếu chính phủ;
  • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
  • Cho vay theo quy định của Luật tổ chức tín dụng;
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
  • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/08/1998
Số ĐKKD 055051
Ngày cấp ĐKKD 02/11/2020
Vốn điều lệ 803.957.090.000
Mã số thuế 055051
Ngành nghề & Lĩnh vực Bảo hiểm > Công ty bảo hiểm

 • Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 10/TC/GCN ngày 18/06/1998, được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội  thành lập  theo Giấy phép số 3633/GP-UB ngày 01/8/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055051 ngày 12/8/1998. Vốn điều lệ của PTI là 70 tỷ đồng.
 • Ngày 01/04/2001, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 chính thức có hiệu lực, theo đó Giấy phép kinh doanh bảo hiểm được dùng thay thế Giấy đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 01/02/2007, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 41A/GP/KDBH cho PTI, theo đó vốn điều lệ của PTI là 105 tỷ đồng.
 • Ngày 25/01/2008, PTI thực hiện tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 283/UBCK-GCN do UBCKNN cấp và được Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh vốn số 41A/GPĐC1/KDBH ngày 21/04/2008.
 • Ngày 30/03/2010, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh lần 2 số 41A/GPĐC2/KDBH cho PTI thay đổi vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng sau khi PTI hoàn thành đợt tăng vốn theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 481/UBCK-GCN ngày 24/12/2009 do UBCKNN cấp.
 • Ngày 30/06/2010, PTI chính thức đổi tên thành “Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu điện” theo Giấy phép số 41A/GPĐC4/KDBH của Bộ Tài chính.
 • Ngày 14/07/2010, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh lần 5 số 41A/GPĐC5/KDBH cho PTI bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Bảo hiểm hàng không
 • Ngày  13/09/2010, các Chi nhánh của PTI chính thức đổi tên  thành Công ty theo giấy phép số 41A/GPĐC6/KDBH của Bộ Tài chính.
 • PTI chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 02/03/2011 với mã chứng khoán PTI.
 • Ngày 06/08/2012, Bộ Tài chính Cấp phép điều chỉnh số 41A/GPDDC8 cho phép PTI thực hiện tăng vốn điều lệ lên 503.957.090.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL đạt 803.957.090.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 02/11/2020
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 14.800
KL đang niêm yết 80.395.709
Tổng giá trị niêm yết 803.957.090.000

Ban lãnh đạo

Phạm Minh Hương Chủ tịch HĐQT
Kim Kang Wook Phó Chủ tịch HĐQT
Vũ Hoàng Hà Thành viên HĐQT
Trần Thị Minh Thành viên HĐQT
Ko, Young Joo Thành viên HĐQT
Vũ Nam Hương Thành viên HĐQT
Mai Xuân Dũng Thành viên HĐQT
Đỗ Thanh Hương Thành viên HĐQT
Park, Ki Hyun Thành viên HĐQT
Cao Bá Huy Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hà Ninh Trưởng ban kiếm soát
Park, Han Woong Thành viên Ban kiểm soát
Lee, Tae Hun Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thanh Hiền Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Kim Lân Tổng giám đốc
Hoàng Mạnh Huyên Giám đốc
Đoàn Kiên Giám đốc
Vũ Chí Huy Giám đốc
Nghiêm Xuân Thái Giám đốc
Lê Xuân Bách Kế toán trưởng
Hoàng Anh Tuấn Đại diện công bố thông tin